arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är det progressiva och samverkande universitetet där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Här möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDU bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-05-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), avdelningen för socialt arbete

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i socialt arbete utgör forskning och undervisning de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Professorn förväntas vara engagerad i att utveckla såväl forskningsmiljön i ämnet som forskarutbildningen i hälsa och välfärd genom bland annat deltagande i akademins forskningsråd, söka och initiera forskningsprojekt med extern finansiering, handleda doktorander, samt delta i uppbyggnaden och kvalitetssäkringen av utbildningen på grund-, avancerad samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se universitetets riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Sökande ska vara disputerad i socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller för anställningen annan relevant doktorsexamen.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ett krav för anställningen är dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet i forskning utifrån samhällsvenskapliga perspektiv på det sociala arbetets kärnområden som till exempel: funktionsnedsättning, missbruk, social utsatthet/social exklusion eller äldre.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid god förankring och generell kompetens från samhällsvetenskaplig forskning (metod och teori) samt forskning om sociala problem som samhällsfenomen och samhälleliga insatser för att lösa sociala problem.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterat god erfarenhet av nationella och internationella forskningssamarbeten och samarbeten och samhällets övriga aktörer.

Meriterande är även god erfarenhet av undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå samt handledning av doktorander.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/2432
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat