arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i socialt arbete

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 april

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnet, egen forskning samt undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå. Vissa administrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekommer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet socialt arbete.

I anställningen ingår egen forskning i enlighet med fakultetsnämndens riktlinjer för professorer.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §; https://medarbetarportalen.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf). Den som anställs som professor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf">https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf och ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Vid tillsättning av professuren kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Även administrativ och annan relevant skicklighet kan vägas in. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer betydande vikt att fästas vid förmågan att utveckla en forskningsmiljö.

Särskilt meriterande för anställningen är:


- Förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt
- Förmåga att handleda doktorander fram till disputation
- Förmåga till samarbete inom och över ämnesgränser
- Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tills vidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Francisco Esteves, mailto:francisco.esteves@miun.se alt 010-142 83 25 och professor Majen Espvall, mailto:majen.espvall@miun.se alt 010-142 83 98.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf">https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler--galler-fr.o.m.-180701.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-07-15.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.