arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i socialt arbete till IKOS

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som professor i socialt arbete med placering vid Institutionen för kultur och samhälle

Tillsättningsprogram

Anställningen är knuten till Institutionen för kultur och samhälle och forskningsmiljön Socialt arbete. Socionomprogrammet håller hög kvalitet och är ett av Linköpings universitets största och mest välsökta professionsprogram. Det är därför angeläget för universitetet att också forskningen inom socialt arbete håller lika hög kvalitet. Den forskning som bedrivs i miljön kretsar kring ett flertal av det sociala arbetets kärnområden, som sociala problem, socialpolitik, omsorg och kontroll. Den värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring, i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Forskningsmiljön präglas vidare av gränsöverskridande, där teorier och metoder från flera discipliner tillämpas på en rad empiriska fält. För att utveckla ämnet socialt arbete både som praktik och forskningsfält bör forskningen vara teoretiskt och empiriskt väl förankrad.

I en professors arbetsuppgifter får ingå att utföra och ansvara för utbildning eller forskning samt administrativt ledningsarbete. Till en professors uppgifter hör också att följa och leda utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska även medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Arbetsuppgifterna för den här anställningen är inriktade mot forskning och undervisning. En central arbetsuppgift är att inom ramen för ämnesområdet utveckla externfinansierad forskning samt att bidra till utvecklingen av en stark och väl fungerade forskningsmiljö inom ämnet. En viktig uppgift är också att samverka med interna och externa intressenter samt att utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten. Innehavaren av anställningen förväntas vidare att aktivt medverka i både undervisning och det pågående utvecklings- och kvalitetsarbetet av ämnet socialt arbete på såväl grund- som avancerad nivå.

Vi söker en person som genom initiativförmåga, deltagande och engagemang bidrar till en långsiktig utveckling av ämnet socialt arbete. Den som erhåller anställningen förväntas vara närvarande, ta ansvar för ämnets utveckling samt delta i avdelningens och institutionens strategiska arbete.

Ett krav är att innehavaren av anställningen som professor uppvisar dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet inom det sociala arbetets kärnområden. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet av forsknings- och utvecklingsarbete samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag är särskilt meriterande för anställningen.

Ett krav är att innehavaren av anställningen som professor uppvisar dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det sociala arbetets kärnområden. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet på forskarutbildningsnivå avseende undervisning, handledning, planering och ledning samt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet vad gäller samverkan, dels i nationella och internationella forskningssamarbeten, dels med det omgivande samhället.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska. Ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska är särskilt meriterande för anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra professorer inom Institutionen för kultur och samhälle är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17330&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat