arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i socialt arbete med inriktning äldre personer

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 februari

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2019-05-13.

Ämne/ämnesbeskrivning
Socialt arbete med inriktning äldre personer omfattar samhällsvetenskapliga perspektiv på äldre människors livssituation, omsorgsbehov och omsorg. Centralt är socialpolitiska, organisatoriska och individinriktade analyser av samhällets insatser inom olika områden för omsorgsbehövande äldre personer.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning inom grund-, avancerad och forskarnivå i ämnet samt ledande administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten.

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder 
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet främst visad genom egen forskning. Vid bedömningen av den vetenskapliga verksamheten är samhällsvetenskaplig forskning med inriktning äldre personer särskilt meriterande. Särskilt meriterande är också vetenskaplig bredd i ämnet socialt arbete.
Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande vid bedömning av den pedagogiska skickligheten är dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra undervisning av god kvalitet i socialt arbete, särskilt med inriktning äldre personer.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.
Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är följande:

• Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Genomgången forskarhandledarutbildning.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och forskarhandledarutbildning, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under de två första åren av anställningen.
Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!