arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i slaviska språk

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 januari

 • Sök jobbet senast

  18 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i albanska, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.
Vi utbildar omkring 1600 studenter om året på våra drygt 140 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Våra språk undervisas på campus samt som nätbaserade kurser. Utöver fristående kurser medverkar institutionen i Språkvetarprogrammet och Ämneslärarprogrammet och ansvarar för Masterprogram i språk och Masterprogram i ryska i internationella relationer.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom ramen för ämnesområdet slaviska språk bedrivs idag undervisning och forskning inom följande ämnen: bulgariska, polska, ryska, samt serbiska, kroatiska och bosniska.
Inom utbildningsområdet ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. Det omfattar ett masterprogram i ryska språket i internationella relationer samt modersmålslärarutbildning i polska och i serbiska, kroatiska och bosniska. Institutionen har nationellt ansvar för serbiska, kroatiska och bosniska. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap.
Forskningen som bedrivs inom ämnet idag omfattar synkronisk och diakronisk språkvetenskap, historisk filologi, litteraturvetenskap och kulturstudier, samt även didaktik och forskningsetik.

Arbetsuppgifter: Egen forskning och medverkan i forskningssamarbeten. Undervisning och kursutveckling på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet och deltagande i utvecklingsarbetet av detsamma. Handledning inom ämnesområdets alla nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer. Administration ingår i tjänsten.
En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, initiera, planera och, i förekommande fall, leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om externa forskningsmedel, stimulera och bidra till att utveckla ämnesområdets forsknings- och utbildningsmiljö.
Innehavaren av anställningen ska vidare vara beredd att åta sig ansvars- och ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på fakultets- och universitetsnivå.
Anställningen kräver närvaro på arbetsplatsen för att ta del av och bidra till institutionens och fakultetens gemensamma arbete. Arbetsspråket på institutionen är svenska. Om innehavaren av tjänsten inte behärskar svenska som arbetsspråk förväntas hen lära sig språket inom två till tre år. Universitetet erbjuder vid behov kurser i svenska för nyanställda lärare.

Kvalifikationskrav/Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).
För denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom ämnet slaviska språk eller motsvarande, med inriktning mot språkvetenskap. Det krävs att den sökande har dokumenterad undervisningserfarenhet i och på något av de slaviska språken representerade vid institutionen, samt kan uppvisa mycket goda språkkunskaper i engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande: Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga, engagemang och val av arbetsmetoder.
Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Fullständig ansökan, företrädesvis på engelska, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på forskarnivå)
 • Redovisning av ledningsskicklighet
 • Redovisning av övriga meriter
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
 • Lista med referenspersoner (max 2 stycken)
Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.
Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/2066.

För ytterligare information se https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/kompetens-rekrytering/rekrytera-och-anstalla/humsam/sprakvet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt för Institutionen för moderna språk, docent Christina Kullberg, tel. 018-471 14 40, e-post Christina.Kullberg@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-18, UFV-PA 2020/2066.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021 Tillsvidareanställning