arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skogsbrukets digitalisering

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material.

 

Denna professur finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. KK-stiftelsen kommer att samfinansiera tjänsten under de första fyra åren. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.

 

 

Ämnesområde för befattningen: professor i skogsbrukets digitalisering

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

 

Arbetsbeskrivning:


Ämnesområde för befattningen är skogsbrukets digitalisering. Ett paradigmskifte sker inom skogsbruket med nya möjligheter för skogsnäringen att använda sig av satellitdata, laserskanning, spektralkamera, drönare etc, vilket kommer att ge ett avsevärt mycket bättre underlag för beslutsfattande inom skogsbruket. Även precisionen för olika skogsskötselåtgärder kommer att förbättras med högre noggrannhet och upplösning av beståndsdata. Dessutom ger hantering och överföring av data möjlighet att spåra skogsråvaran längs hela produktionskedjan från skogen till färdig produkt. Professorstjänsten ska med detta som utgångspunkt bedriva utbildning, forskning och utveckling med syfte att ta till vara på möjligheterna med skogsbrukets digitalisering med gagn för det svenska skogsbruket.

 

Professorstjänsten kommer ha ett nära samarbete med Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications och den nya KK-finansierade forskarskolan DIA, som drivs tillsammans med flera externa skogsindustriella partners. Det finns en mycket stor potential att utveckla ämnesområdet med detta unika samarbete och bidra till skogsbrukets utveckling m.a.p. skogsbrukets digitalisering.

Arbetsuppgifter


Förutom att bedriva och utveckla forskning inom ovan beskrivet område, har en professor följande arbetsuppgifter:
 • handledning av doktorander och ge kurser på doktorandnivå
 • samarbeta med forskargrupper inom och utom Linnéuniversitetet
 • undervisa samt utveckla kurser på grund- och avancerad nivå
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
En utgångspunkt för både forskning och undervisning är kravet på praktisk tillämpning inom skogsindustrin samt ett samarbete och samverkan med skogsindustrin i södra Sverige och internationellt.

Läs mer och ansök via länken:


https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat