arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skogliga biomaterial

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material. Vid institutionen pågår utveckling av master- och civilingenjörsprogram där professorns ämnesområde förväntas ha en betydande roll.

Denna professur ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället.

Ämnesområde för befattningen: Professor i skogliga biomaterial
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:

Biomaterial från skogen är lättillgängliga och utgör en viktig förnybar resurs i en framtida bioekonomi. Effektiv hantering och användning av träbaserade material från skog och skogsindustri är viktigt för bästa möjliga resursutnyttjande. Interaktionen mellan olika material ger produktegenskaper som kan optimeras utifrån olika förutsättningar. För framtiden måste det material som lånas från skogen behållas i användning så länge som möjligt genom cirkulära affärsmodeller. Materialens livslängd och beständighet blir särskilt viktiga.

Att utveckla lösningar för ett mer hållbar användning av material från skogen kräver en ökad förståelse för råvarornas egenskaper och variation. Detta innefattar tvärvetenskaplig forskningsverksamhet genom kedjan från skog till produkt. Tjänsten behandlar skogliga biomaterials egenskaper utifrån användning med fokus på att skapa innovativa lösningar för ett framtida biobaserat samhälle. Nya koncept och kombinationer krävs för att hitta nya användningar av biomaterial från skogen i långlivade produkter genom utifrån exempelvis biobaserade kemikalier, nya fossilfria limsystem och kompositer. Idag står byggnadsmaterial för en betydande andel CO2 utsläpp. Att använda mer trä för byggande och boende istället för andra material kan minska dessa utsläpp. Särskilt fokus i tjänsten ligger på samverkan med närliggande forskargrupper inom fakulteten för teknik och omgivande samhälle.

Arbetsuppgifter

Förutom att bedriva och utveckla forskning inom ovan beskrivet område, har en professor följande arbetsuppgifter: 
 • handledning av doktorander och ge kurser på doktorandnivå
 • undervisa samt utveckla kurser på grund- och avancerad nivå
 • samarbeta med forskargrupper inom och utom Linnéuniversitetet
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
En utgångspunkt för både forskning och undervisning är kravet på praktisk tillämpning inom skogsindustrin samt ett samarbete och samverkan med skogsindustrin i södra Sverige och internationellt.

 

Kontaktpersoner:

Frågor avseende tjänstens inriktning och forskningsområdet besvaras av, prefekt Erika Olofsson, 0470-70 89 99, erika.olofsson@lnu.se
Frågor som rör anställningen besvaras av, HR-partner Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

För mer information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, läs mer och ansök på: Lnu senast den 10 mars 2023

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat