arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skoglig vegetationsekologi

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  8 april

Om jobbet

Skogens Ekologi och Skötsel
En anställning som professor i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot boreala och tempererade skogsekosystem ledigförklaras vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå.

Institutionens forskning och undervisning syftar till ökad kunskap om skogliga ekosystem och de underliggande processer som styr funktion och utveckling hos dessa. Skogen utgör 70% av Sveriges landyta och är därmed en av våra mest betydande naturresurser. Framstående forskning och undervisning inom skoglig vegetationsekologi är en förutsättning för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart nyttjande, av samtliga ekosystemnyttigheter, av den svenska skogen. Institutionen har ca 80 anställda med >20 aktiva forskningsledare varav 12 är professorer. Institutionen har tillgång till ett stort antal fältexperiment och fältforskningsinfrastrukturer såväl som analytiska teknikplattformar. Mycket av institutionens forskning är världsledande inom sitt område. http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/. Institutionen tillhör fakulteten för skogsvetenskap, med huvudsäte i Umeå men med verksamhet över hela landet. Fakulteten är världsledande inom skogsforskning (https://www.slu.se/fakulteter/s/). Vi delar campus med Umeå Universitet.

Ämnesbeskrivning

Forskningsområdet inom ramen för den aktuella anställningen skall vara skoglig vegetationsekologi med inriktning mot boreala och tempererade skogsekosystem. Forskningen skall handla om interaktioner inom såväl som mellan populationer av olika växtarter, samt interaktioner mellan skogsvegetation, inklusive träd, och biotiska och abiotiska faktorer. Forskningen skall vidare inbegripa brukad såväl som icke aktivt brukad skog.

Arbetsuppgifter

Professorn ska inom ämnet skoglig vegetationsekologi:
 • utveckla och leda en internationellt erkänd och framgångsrik forskning
 • medverka i och leda undervisning på grund- och avancerad nivå
 • aktivt delta i forskarutbildningen och handleda doktorander
 • samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
 • utveckla och vidmakthålla regionala, nationella och internationella nätverk inom akademi och samhälle
 • kommunicera forskning och forskningsresultat
 • aktivt söka och erhålla externa forskningsmedel på regional, nationell och internationell nivå

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet samt har doktorsexamen eller motsvarande. Därutöver skall den sökande vara antagen som docent eller bedömas ha motsvarande kompetens.  Den sökande ska besitta förmåga att integrera forskningsmetodik och forskningsresultat i undervisningen.

Fullständig annons finns på  https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/ 

Placering/ort:
Umeå  

Anställningsform:

Tillsvidare

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Ansökan skall skrivas på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga med antingen Svenska eller Engelska som arbetsspråk. Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/anstallningar/lararanstallningar-mm/anstallning-av-larare1/

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Sista ansökningsdag 190408

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. 

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Mats Nilsson, Ordf. rekryteringskommittén

+46 (0)90-786 8375, +46 (0)70-688 4409

förnamn.efternamn@slu.se


Hjalmar Laudon, Prefekt

+46 (0)90-786 8584, +46 (0)70-560 6625

förnamn.efternamn@slu.se


Ulrika Ganeteg, Tf forskningssekreterare

+46 (0)90-7868431

förnamn.efternamn@slu.se