arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skoglig marklära

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap

Institutionen för skogens ekologi och skötsel


En anställning som professor i skoglig marklära ledigförklaras vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU, Umeå.  Institutionen består av 100 personer varav ett tiotal är professorer. Vi forskar och undervisar bland annat om hur relevanta ekosystemprocesser reglerar, samverkar och påverkar skogslandskapet. En viktig del av vårt uppdrag är att förstå hur olika system för skogsbruk och skötsel påverkar skogens ekosystemtjänster, varför vi studerar både brukade och obrukade miljöer.  För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/  

Ämnesbeskrivning 

Ämnet för anställningen är skoglig marklära med inriktning mot boreala och nordliga tempererade skogsekosystem. Forskningen omfattar både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet, och kan inbegripa såväl de biotiska som de abiotiska komponenterna av marksystemet.  

Arbetsuppgifter

Professorn ska:
 • verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund
 • verka i enlighet med institutionens strategi genom att bidra till att vidareutveckla vetenskapligt baserade principer för hur skogsekosystem bäst förvaltas
 • utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning och undervisning
 • i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på internationell och nationell nivå
 • bidra till kunskap om brukade och obrukade skogsekosystem
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
 • handleda doktorander och postdoktorer
 • samverka med andra forskare och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
 • kommunicera forskningsresultat  
Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom 4 år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för befattningen relevant ämne
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig
 • kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt  
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.  

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
 • framtida visioner för forskning inom ämnet avseende brukade såväl som obrukade skogsekosystem
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens 
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att
 • planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
 • handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • handleda och examinera doktorander
 • förmedla och implementera sin pedagogiska vision
 • integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet 
Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att
 • administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället 
 • informera om forskning och utvecklingsarbete
Prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.  

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum:

2022-12-12

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:  
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.  

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

 

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, skogsbruk

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat