arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skoglig fjärranalys

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Fakulten för skogsvetenskap
Institutitionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning samt ansvarar för nationella terrestra resursanalysprogam. För mer information se: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/.

Ämnesbeskrivning:

Skoglig fjärranalys handlar om bearbetning, tolkning och presentation av fjärranalysdata från landskap med träd. Fjärranalysdata kan komma från plattformar på marken, i luften eller i rymden.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av positionen förväntas:
 • leda forskargruppen inom ämnesområdet skoglig fjärranalys,
 • utveckla och leda internationellt erkända och framgångsrika forskningsaktiviteter,
 • ansöka om extern forskningsfinansiering från regionala, nationella och internationella källor,
 • utveckla och upprätthålla regionala, nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin och relevanta intressenter samt med samhället i allmänhet,
 • samarbeta med andra forskare inom och utanför SLU,
 • leda, utveckla och delta i undervisning och handledning av studenter på alla nivåer,
 • delta aktivt i handledning och utbildning av doktorander,
 • bidra till den strategiska utvecklingen på institutions- och fakultetsnivå, och
 • sprida forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till samhället

Behörighet

Den kandidat som erbjuds anställningen ska:
 • ha en doktorsexamen och de kvalifikationer som krävs för att bli utnämnd till docent eller motsvarande
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för denna utnämning
 • har visat god pedagogisk skicklighet och har förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i undervisningen
 • vara skicklig i ledarskap för större forskningsprojekt
 • vara skicklig i att interagera med intressenter och samhälle, och
 • ha god förmåga att i tal och skrift kommunicera på engelska

Bedömningsgrunder

Bedömningskriterierna för utnämning av en professor kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande har de nödvändiga kvalifikationerna som anges för anställningen.

Bedömningen av vetenskapliga färdigheter kommer att överväga:
 • kvalitet och kvantitet på tidigare och aktuell forskning
 • framtida forskningsvision
 • förmåga att självständigt initiera, leda och utveckla innovativ forskning
 • förmåga att erhålla extern finansiering och
 • förmåga att leda forskningsprojekt och forskargrupper
Bedömningen av pedagogiska färdigheter kommer att överväga:
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination av studenter på grundläggande nivå
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • pedagogisk vision
 • förmåga att integrera forskning och akademiskt tänkande i undervisningen
Vidare kommer bedömningen att beakta den sökandes övriga kompetens inom:
 • att leda, utveckla och hantera akademiska enheter och personal
 • förmåga att interagera med intressenter och samhälle
 • att sprida information om forsknings- och utvecklingsprojekt
 • att kommunicera och samarbeta
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten kommer att föreslås till anställningen.

Sista ansökningsdatum:


2020-09-30

Placering/ort:

Umeå


Omfattning:

100%

Anställningsform:


Tillsvidare

Tillträde:


Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat