arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i signalbehandling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för elektroteknik består av de tre avdelningarna elektricitetslära, fasta tillståndets elektronik och signaler och system.

Antalet medarbetare uppgår till ca 130 personer. De tre avdelningarna är väl integrerade och har ett väl utvecklat samarbete inom både forskningen och grundutbildningen. Institutionen är under stark utveckling med många spännande tillämpningsområden inom elektrifiering, digitalisering och sensorteknik. Institutionens medarbetare samarbetar ofta med ledande svensk industri inom avdelningarna olika kompetensområden. Läs mer om institutionen på vår webbplats https://elektroteknik.uu.se.

Anställningen kommer att vara placerad vid avdelningen för signaler och system vid institutionen för elektroteknik. 

Avdelningen för signaler och system bedriver forskning inom ett brett fält omfattande signalbehandling, trådlös kommunikation, trådlösa sensornätverk, reglerteknik och maskininlärning. Forskningen är till största delen finansierad av externa anslag från Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och VINNOVA. Avdelningen har två forskarutbildningsprogram, Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling och Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik. På undervisningssidan är avdelningen ansvarig för ett stort antal kurser på ingenjörsutbildningarna. Avdelningen för signaler och system är väletablerad i det internationella forskarsamhället och har goda kontakter med svensk industri.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Signalbehandling är till stor del en metodvetenskap med en omfattande verktygslåda som kan användas inom en lång rad av ämnesområden och är en naturlig del av de flesta moderna IT system. Den fjärde och femte generationens mobiltelefonisystem, trådlösa sensornätverk, sensorfusion, infotainment- och säkerhetssystem i bilar, navigation och audiosystem använder olika former av avancerad signalbehandling. Signalbehandlingen använder ofta modellbaserade och datadrivna metoder. Ofta används matematisk-statistiska-adaptiva metoder och algoritmer för att lösa olika problem. På senare tid har ämnet breddats väsentligt i takt med att beräkningskraft och stora mängder av sensordata blivit tillgängliga inom olika tillämpningsområden. Inom så kallade ”Cyber Physical Systems” där säkerhet och integritet är viktiga ingredienser, används olika typer av signalbehandling. Andra områden är maskininlärning, neurala nätverk, och olika typer av distribuerade system. 

Arbetsuppgifter:


- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Avdelningen för signaler och system ansvarar för forskarutbildningen i elektroteknik med inriktning mot både signalbehandling och reglerteknik varför det är önskvärt att innehavaren av anställningen kan ansvara för båda ämnesområdena.
- Information om forskning och utvecklingsarbete och planering och ledning av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen omfattar lednings- och personalansvar för avdelningen för signaler och system.

Behörighetskrav:


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamheten inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mats Leijon, tel 070 425 09 23, epost: mailto:mats.leijon@angstrom.uu.se eller prefekt Jörgen Svensson tel 072 999 95 57, epost: mailto:jorgen.svensson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/1107.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning