arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i renskötsel

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
 

Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar renskötsel i ett brett perspektiv, med fokus på renskötseln som produktionssystem samt därtill knutna aspekter såsom nutrition, ekologi, djurhälsa, djurvälfärd, hållbar livsmedelsproduktion samt samhälleliga, sociala och ekonomiska aspekter.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
 • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
 • planera och genomföra undervisning och handledning på olika nivåer
 • utveckla och leda forskarutbildning och handleda doktorander
 • kunna undervisa på svenska inom fyra år
 • ha mycket goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt
 • upprätthålla befintliga, och utveckla nya, nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar (inte minst med rennäringen), organisationer och samhället i övrigt
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
 • samarbeta inom institutionen, samt med forskare på andra institutioner inom och utanför SLU
 • förmedla forskningsresultat, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt
 • sprida och kommunicera forskningsresultat och annan ämnesinformation till relevanta intressegrupper
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
Utöver undervisning om renar och renskötsel som produktionssystem, kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska:

 • ha doktorsexamen i biologi, husdjursvetenskap eller veterinärmedicin samt docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha visat förmåga att leda och utveckla framstående forskning inom området
 • ha dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i såväl undervisningen som det övriga pedagogiska arbetet
 • ha mycket goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
 • handledning av doktorander och examination
 • pedagogisk vision
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Vidare beaktas förmågan att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2021-02-08

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

 

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat