arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i psykologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vi söker nu efter en professor i klinisk psykologi, med inriktning inom neurokognition, hälsopsykologi eller utvecklingspsykologi, för arbete vid psykologiämnet.

Klinisk psykologi betecknar dels professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa, dels systematisk utforskning av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling och prevention av kliniska psykiska tillstånd.

Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi. Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

- Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www.kau.se/cbu

- Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår egen forskning, undervisning och handledning, att arbeta och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet inom området klinisk psykologi. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för den kliniska forskningen vid institutionen. I anställningen ingår också att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor i psykologi är den som har doktorsexamen eller motsvarande i psykologi och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Om kunskaper i svenska saknas förväntas den sökande tillägna sig sådana. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet och ledarförmåga inom området klinisk psykologi.

Särskild vikt fästs också vid att den sökande har omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är legitimation som psykolog och psykoterapeut samt ett etablerat och omfattande kontaktnät inom området. 

I bedömningen av vetenskaplig skicklighet är visad god och aktuell förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering meriterande, såväl som erfarenhet av internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk. Meriterande är dessutom tidigare administrativ erfarenhet inom forskningsledning.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen har sin placering vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För fullständig annons gå in på kau.se/jobb.

Sista ansökningsdag: 2022-08-31                                      

Ange referensnr: REK 2022/102

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning