arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i programvaruteknik med inriktning tillämpad AI/ML

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  3 maj

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Arbetsbeskrivning


Området för anställningen är i skärningspunkten mellan tillämpad AI/ML och tillämpad empirisk programvaruteknik. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:
 • hur man tillämpar AI/ML för att på bästa sätt samla evidens för att planera, utveckla, underhålla och vidareutveckla mjukvaruintensiva produkter och tjänster,
 • hur man tillämpar AI/ML som en del i mjukvaruintensiva produkter och tjänster,
 • samt hur båda dessa punkter tillämpas i så kallade intelligenta system.
Arbetet består i att utveckla institutionens forskning och undervisning inom området. Du ska bygga upp och leda forskning inom området, aktivt söka extern forskningsfinansiering, etablera företagskontakter och handleda doktorander.

Du förväntas delta i utveckling och genomförande av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom området samt söka finansiering för, och leda projekt inom området.

Du förväntas ta ledande roller inom forskning och utbildning samt samarbeta och ge stöd till medarbetare för att vidareutveckla och förstärka institutionens verksamhet och dess unika fokus på applicerad, empirisk och företagsnära forskning.

Av centralt vikt för anställningen är att du har förmågan att knyta företag till tillämpade forskningsprojekt samt attrahera externa medel.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap., 3 §).

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande">https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven för anställningen anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Visat prov på nytta/förbättringar för företag/myndigheter/offentliga organisationer som resulterat av forskningssamarbete.
 • Har som huvudsökande erhållit forskningsmedel i konkurrens där företag har bidragit till finansieringen.
 • Framgångsrikt handlett doktorander i forskningsprojekt med tillämpad/företagsnära forskning.
 • Kan uttrycka sig väl på svenska och på engelska i tal och skrift.
Avvägningen mellan kvalifikationerna 

Vetenskaplig skicklighet i programvaruteknik med inriktning tillämpad AI/ML värderas i första hand och pedagogisk skicklighet i andra hand. Därutöver beaktas graden av annan skicklighet som är av betydelse för anställningen.

Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Varaktighet: Tillsvidare. 

Sista ansökningsdag: 2021-05-03.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande">https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat