arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i produktionsteknik med skogsindustriell inriktning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material.

 

Denna professur finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.

 

 

Ämnesområde för befattningen: professor produktionsteknik med skogsindustriell inriktning

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

 

Arbetsbeskrivning:


Ämnesområde för befattningen är den skogs- och träindustriella produktionskedjan. Genom innovation har produkter utvecklats som lett till ett högt och effektivt nyttjande av skogsråvaran och av de rest- och biprodukter som följer från de skogliga och industriella produktionsprocesserna. Detta har lett till att förädlingsvärdet inom skogsindustrin har ökat över tiden. Med denna utgångspunkt ska ämnet bedriva avancerad forskning, utbildning och utveckling inom det träindustriella området.

 

Ämnet ska ha ett integrerat synsätt på skogen och dess produktionskedjor för att utveckla material och tillverkningstekniker som utnyttjar de cirkulära aspekterna av skog som naturresurs och beaktar materialets produktionsförutsättningar.

Produktionskedjan som ska behandlas innefattar skogsindustriella applikationer i bred mening med ett systemperspektiv där skogens värden genom trämaterialets användning i produkter och tjänster tillvaratas på bästa sätt och möjliggör innovationer. Detta ska göras i relation till möjligheter kopplat till samhällsutveckling och samhällsutmaningar genom digitalisering av skogsindustrin, energibehov och klimatnyttan av skogen med tillhörande förädling av skogsråvaran till produkter.

 

En förutsättning och framgångsfaktor är ett integrerat produktionssystem som bygger på ett högt utnyttjande av vedråvaran och samspel mellan industriell process, materialet och dess användning i produkter.

 

Arbetsuppgifter


Förutom att bedriva och utveckla forskning inom ovan beskrivet område, har en professor följande arbetsuppgifter:
 • handledning av doktorander och ge kurser på doktorandnivå
 • samarbeta med forskargrupper inom och utom Linnéuniversitetet
 • undervisa samt utveckla kurser på grund- och avancerad nivå
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näring och samhället i övrigt
En utgångspunkt för både forskning och undervisning är kravet på praktisk tillämpning inom skogs- och träindustrin samt ett samarbete och samverkan med skogs- och träindustrin i södra Sverige och internationellt.

Läs mer och ansök vi länken:


https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat