arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pediatrik förenad med anställning specialistläkare

 • Yrkesroll

  Specialistläkare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

Professor i pediatrik förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde
Pediatrik

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet pediatrik innefattar studier om utveckling och sjukdomar hos barn och ungdomar.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Anställningen är placerad på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH), samt förenad med anställning vid Barnkliniken, Region Östergötland för att bedriva klinisk forskning. Anställningen utlyses i samarbete med Joanna Cocozzas stiftelse, vilken har som ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Barnmedicinsk forskning ska tolkas med bred inriktning, och omfattar till exempel neonatologi, barncancer, barndiabetes, barnneurologi, barnortopedi och barnpsykiatri.

En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Innehavaren av anställningen förväntas leda och utveckla den barnmedicinska forskningen inom sin subspecialitet och förväntas även etablera en klinisk forskningsstruktur som kan stimulera annan pediatrisk forskning vid Linköpings universitet. Vi söker därför en internationellt framstående forskare, med en väletablerad forskargrupp och god samarbetsförmåga, som är metodologiskt stark och i första hand inriktad mot patientnära klinisk och/eller klinisk-experimentell forskning.
Kliniska insatser förväntas framför allt för att etablera den patientnära kliniska forskningen.

Under en tvåårig initial fas är fokus att etablera forskargruppen. Därefter ingår undervisning inom läkarprogrammet och administration i arbetsuppgifterna.

Undervisning sker på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

För mer information om anställningen 
www.liu.se 

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistläkare

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat