arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot barn och ungas lärande

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.

Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom Pedagogiskt arbete och Handel och IT.

Inom akademin bedrivs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, och här utbildas bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer.

Inom akademin finns också verksamheter som särskilt avser att bidra till samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället inom nämnda områden: Regionalt utvecklingsCentrum (RuC), Centrum för digitalisering och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT strävar efter kompletta akademiska miljöer inom akademins samtliga områden. Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning söker därför en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot barn och ungas lärande som, tillsammans med befintliga forskargrupper, ska vidareutveckla de pedagogiska miljöerna samt utveckla och driva forskning och utbildning med sikte mot examensrättigheter på forskarnivå inom ämnet pedagogiskt arbete. 

Arbetsbeskrivning


Den som tillträder anställningen ska inta en framträdande position i såväl akademins som sektionens inre och yttre vetenskapliga verksamhet. Innehavaren fungerar som vetenskaplig ledare och företrädare för ämnet pedagogiskt arbete med särskilt fokus på forskning om barn och ungas lärande. En viktig del i detta arbete är att inta en nyckelroll i att förnya och stärka de pedagogiska sektionernas vetenskapliga profilering.

Som professor förväntas du vara en drivande och aktiv part i ansökningar av forskningsmedel från externa finansiärer samt leda och bedriva aktiv forskning, antingen som ingående i en större forskargrupp eller med en egen forskargrupp. Kontinuerlig publicering och ett aktivt stöd till miljöns juniora forskare i deras vetenskapliga meritering är centrala arbetsuppgifter. I arbetet ingår också att delta aktivt i vetenskapssamhället samt att utveckla samarbete över traditionella ämnesgränser inom och utom Högskolan i Borås. I tjänsten ingår utveckling, undervisning, handledning, examination samt administration i utbildningarna inom området. Det är särskilt viktigt att bidra till forskningsanknytning av undervisning. 

Den som innehar tjänsten förväntas också ingå i arbetet med uppbyggnad och säkerställande av en komplett akademisk miljö i pedagogiskt arbete.

Kvalifikationer


Formella krav för undervisande personal regleras av högskolans Anställningsordning, dnr 761-18:

Vi söker dig som har dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med förmåga att samarbeta, inspirera till och vidareutveckla kreativa miljöer där forskning, utbildning och samverkan i ett ömsesidigt samspel utgör kärnan i verksamheten. För anställning som professor ska du kunna redovisa nyskapande forskning på hög nivå, internationellt publicerad i för ämnet erkända publikationsformer. Du som söker ska också ha dokumenterad god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att initiera och utveckla forskningssamarbete. Därtill krävs dokumenterad god förmåga att huvudhandleda doktorander fram till doktorsexamen samt genomgången högskolepedagogisk grundutbildning om minst tio veckor, samt ha genomgått forskarhandledarutbildning, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande för denna anställning är dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom forskarutbildning och dokumenterad framgång med ansökan av konkurrensutsatta forskningsmedel. Det är även meriterande om den sökande kan uppvisa en inriktning mot och erfarenhet av didaktisk forskning gällande förskola, fritidsverksamhet eller grundskolans tidigare åldrar

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontakt 

Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschef, Peter Andersson Lilja via telefon 033-435 4582 mail peter.andersson_lilja@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Charlotte Von Essen, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

 

För mer information om anställningen och hur du ansöker samt mall för meritportfölj, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Information about the qualifications and how you apply, please see a more detailed ad at our webpage: hb.se/Job-vacancies

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat