arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogiskt arbete med inriktning digitalisering i utbildning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och drygt 750 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås

Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.

Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom Pedagogiskt arbete och Handel och IT.

Inom akademin bedrivs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, och här utbildas bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer.

Inom akademin finns också verksamheter som särskilt avser att bidra till samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället inom nämnda områden: Regionalt utvecklingsCentrum (RuC), Centrum för digitalisering och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Sektionerna för Pedagogisk utveckling och forskning (PUF) samt förskol-lärarutbildningen (FöLu) söker nu en professor i pedagogiskt arbete med inriktning digitalisering i utbildning som, tillsammans med befintliga forskargrupper, ska vidareutveckla de pedagogiska miljöerna samt utveckla och driva forskning och utbildning med sikte mot examensrättigheter på forskarnivå inom ämnet pedagogiskt arbete.

Arbetsbeskrivning

Som professor ska du inta en framträdande position i såväl akademins och sektionernas inre som yttre vetenskapliga verksamhet. Anställningen inrymmer ett vetenskapligt ledarskap och du som professor är tänkt att leda och utveckla en forskargrupp med profil och särskild kompetens i forskning som behandlar aspekter av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) samt teknikmedierat lärande för utbildning inom lärarutbildning och i högskolepedagogisk verksamhet.

I anställningen ingår det att utveckla forskningsverksamheten genom tvärvetenskapliga samarbeten, i nära samverkan med andra kunskapsmiljöer vid Högskolan i Borås och med externa intressenter lokalt, nationellt och internationellt. I din roll som professor förväntas du också arbeta med uppbyggnad och säkerställande av en komplett akademisk miljö i pedagogiskt arbete vid sektionerna.

Kvalifikationer

Formella krav för undervisande personal regleras av högskolans Anställningsordning, dnr 761-18:

Vi söker dig som har dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För anställningen som professor krävs goda undervisnings- och forskningsmeriter med inriktning digitalisering och digitala verktyg för lärarutbildning, lärarprofession och för utbildning inom högskolans högskolepedagogiska uppdrag. Du som sökande ska också ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att initiera och utveckla samarbete i uppdrag, utbildning och forskning också tvärvetenskapligt. Därtill krävs gedigen erfarenhet av huvudhandledning inom forskarutbildning samt redovisade meriter som inkluderar nyskapande forskning på hög nivå, internationellt publicerad i för ämnet erkända publikationsformer.

För anställningen som professor krävs även erfarenheter av och kompetens i frågor som berör:
 • digitalisering av högskola och skola, digitaliseringens förutsättningar för kunskap och lärande samt hur digitala verktyg utmanar utbildningspraxis och lärarprofession.
 • digitalisering som didaktiskt verktyg, hur miljöer och infrastrukturer kan utformas för att förbättra undervisning och lärande inom specifika ämnesområden.
En professor med den här inriktningen ska således bedriva forskning, utbildning, utvecklingsarbete och samverkan relativt digitaliseringens förutsättningar och villkor, men också relativt didaktiska uppdrag i lärarutbildning och inom högskolans högskolepedagogiska uppdrag. Genomgången högskolepedagogisk grundutbildning om minst tio veckor, samt ha genomgått forskarhandledarutbildning, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskilt meriterande för denna anställningen är tidigare erfarenheter av arbete med ansökningar om, men också erhållande av, externa forskningsmedel i konkurrens samt tidigare erfarenheter av högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 augusti 2021
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2020/243

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschef Petra Angervall via telefon +46 (0)762616059 eller via mail petra.angervall@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Charlotte Von Essen, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan

Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV med referensuppgifter och löneanspråk
 • Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall för meritportfölj finner ni här
 • En publikationslista
 • Högst sju publicerade arbeten eller andra meriter som önskas åberopas
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar
Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-30.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat