arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogiskt arbete, inriktning skolledning och skolutveckling

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Är skolledning och skolutveckling ditt primära kompetensområde? Vill du bidra till det framgångsrika samverkansorganet PUD, som utgör en viktig arena för kompetensutveckling, samskapande och erfarenhetsutbyte i regionen? Nu finns möjlighet för dig att göra skillnad!

Ditt uppdrag som professor

Vi söker nu en professor som vill vara med och stärka Högskolan Dalarnas framgångsrika samverkansarbete inom ramen för Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna. Rekryteringen är strategiskt viktigt för en fortsatt utveckling inom vårt kompetensområde Styrning, organisation och ledning (SOoL) som innefattar en rad projekt med bland annat Skolverket och regionens huvudmän som uppdragsgivare.

Som professor i pedagogiskt arbete kommer du att verka inom forskningsprofilen Utbildning och lärande som är en av Högskolans sex prioriterade forskningsprofiler. Miljön är under stark utveckling med ett åttiotal forskare och doktorander knutna till profilen. Forskningsprofilen utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans professionsutbildningar och forskning som bedrivs i anslutning till andra statliga och regionala uppdrag.

Högskolan Dalarna bedriver ett flertal utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för blivande och verksamma lärare och förskollärare. En viktig del för dig som professor innefattar också att engagera dig i såväl undervisning och handledning som utveckling av befintliga och framtida utbildningar.

Är du professorn vi söker?
Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning är avlagd doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämne med relevans för utlysningen ett krav. Ditt primära forskningsfält bör ha fokus på skolutveckling, pedagogiskt ledarskap och systematisk kvalitetsarbete inom skolväsendet, med en praktiknära ansats. Du har erfarenhet av att bedriva praktisk skolutveckling på vetenskaplig grund, som omfattar samtliga skolnivåer, inklusive förskola samt skolhuvudmannanivå.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer är avgörande. Då rollen innebär stort ansvar att bidra till utveckling av verksamheten är strategisk förmåga, initiativförmåga samt hög grad av ansvarstagande av största vikt. Du behöver också besitta ledaregenskaper som skapar engagemang och delaktighet. Möjlighet att både vara ute i praktisk skolverksamhet hos huvudmän och på skolor liksom att vid Högskolan leda forskning och utveckling är en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.

Låter det intressant?
För mer information samt fullständiga bedömningsgrunder hänvisar vi till:

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1236&rmlang=SE 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?