arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap deltar studenter, medarbetare och olika aktörer från samhället i att forma kunskap för en hållbar, demokratisk och trygg samhällsutveckling. Vi bedriver forskning och utbildning inom freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi, pedagogik, polisiärt arbete, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hos oss utbildas bland annat idrottsledare, lärare, personalvetare, poliser, rektorer, socionomer och tjänstemän inom offentlig förvaltning. Via forskningsmiljöer och kunskapsmiljöerna En Ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring möter vi aktuella samhällsutmaningar och verkar för gränsöverskridande och nydanande kunskapsbildning.

På institutionen för didaktik och lärares praktik arbetar totalt cirka 70 medarbetare.

Tjänsten som professor i pedagogik vänder sig till dig som vill leda arbetet med att stärka forskningsbasen vid institutionen för didaktik och lärares praktik med ett särskilt ansvar för den läroplansteoretiska och didaktiska forskningsmiljön. Som professor blir du en viktig person för utveckling av forskning, forskarutbildning, samverkan och grundutbildning.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar

Anställningens omfattning: Heltid


Arbetsbeskrivning:

Vi söker en professor med kompetens och erfarenhet inom läroplansteori och didaktik eller annat närliggande forskningsområde. Som professor kommer du att verka som forskningsledare för både seniora forskare och doktorander. Du förväntas också bidra till att utveckla fakultetens och universitetets samlade forskningsverksamhet och forskningskvalitet i stort genom engagemang i forskningsgemensamma frågor som ryms inom såväl ämnesmiljön som i tvärvetenskapliga och multidisciplinära miljöer och samarbeten över hela universitetet. Tjänsten som professor erbjuder en rad stimulerande och utmanande arbetsuppgifter:
 • Att etablera och ta ansvar för pedagogisk forskning med stor relevans för det omgivande samhället och för kvalitetsutveckling av svensk skola. Särskilt fokus ligger på att ansvara för den läroplansteoretiska och didaktiska forskningsmiljön.
 • Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet pedagogik som helhet, nationellt och internationellt samt tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten över hela universitetet.
 • Att aktivt medverka i planering, undervisning, examination och kvalitetssäkring av kurser med inriktning mot skola och utbildning inom samverkan, grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning. I uppdraget ingår också att handleda doktorander och att aktivt medverka i ämnets handledarkollegium
 • Att bidra till ökad extern finansiering samt utveckla samarbetet med andra lärosäten nationellt och internationellt
 • Att arbeta med kunskapsspridning på ett medvetet och systematiskt sätt genom vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering
 • Att aktivt delta i universitetets externa och interna arbete inklusive administrativa uppgifter knutna till utbildning och forskning
 • Att aktivt arbeta med utveckling av forskningsbaserad samverkan med regionens kommuner och andra externa intressenter av relevans för tjänstens innehåll och arbetsuppgifter
Som professor förväntas du engagera dig i någon av fakultetens två

kunskapsmiljöer som är Utbildning i förändring https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/utbildning-i-forandring/ samt En ifrågasatt demokrati https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Läs annonsen i sin helhet med behörighetskrav och bedömningsgrunder annonsen i sin helhet

Välkommen med din ansökan senast 15 september!

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat