arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör övergripande ansvar för didaktisk forskning och forskarutbildning inom ämnet, egen forskning samt undervisning och handledning av studenter på grundläggande-, avancerad- och forskarutbildningsnivå specifikt relaterad till lärarprofession och lärarutbildning.

Vissa administrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekommer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet pedagogik i allmänhet och didaktik relaterad lärarutbildning/-profession.  

Behörighet och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den som ska anställas som professor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt fakultetens regler och anvisningar.

Vid tillsättning av professuren kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet (HF 4 kap 3 §). Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer betydande vikt att fästas vid förmågan att utveckla en forskningsmiljö.

 Särskilt meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av didaktisk forskning kopplad till lärarprofession och lärarutbildning
- Förmåga att driva framgångsrikt utvecklingsarbete
- Förmåga att erhålla externa forskningsmedel
- Förmåga att samarbeta inom och över ämnesgränser
- Förmåga att handleda doktorander fram till disputation
- Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lena Ivarsson, lena.ivarsson@miun.se eller 010-142 80 44 och ämnesföreträdare Lena Boström, lena.bostrom@miun.se, eller 010-142-82 63. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/utv

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-09-30.

 

Välkommen med din ansökan via http://www.miun.se/jobb!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.