arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  22 september

Om jobbet

Vi söker en professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik för tillsvidareanställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är pedagogik.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Enheten för pedagogik ger de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK) inom lärarutbildningen, kurser i förskolepedagogik, specialpedagogprogrammet och fristående kurser i pedagogik. Vid enheten bedrivs pedagogisk forskning och forskarutbildning i pedagogik.

I pedagogisk forskning undersöks processer som är verksamma i bildning, utbildning, lärande, undervisning, kommunikation och socialisation samt förutsättningarna för dessa processer, deras innehåll och konsekvenser. I den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet studeras dessa frågor inom områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik, utbildningshistoria och specialpedagogik. Pedagogikforskningen i Örebro har ett särskilt intresse för utbildningens betydelse för demokrati, mänskliga rättigheter samt inkluderings- och hållbarhetsfrågor.

Pedagogikämnets forskning organiseras huvudsakligen i fyra forskningsmiljöer:
 • Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro
 • Research on Children’s Education and Learning
 • Specialpedagogik, Utveckling och Lärande
 • Utbildning och Demokrati
Den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet har ett centralt ansvar för lärarutbildningens vetenskapliga bas, och huvuddelen av forskningen fokuserar utbildning för barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. För att möta ansvaret för specialpedagogprogrammet och för den specialpedagogik som ingår i all lärarutbildning behöver ämnet ha kvalificerad specialpedagogisk forskning.

Inom anställningen ges förutsättningar för att ägna merparten av arbetstiden åt forskning, forskarutbildning och forskningsledning.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Som professor hos oss förväntas du bedriva egen specialpedagogisk forskning med fokus på relationerna mellan pedagogiska processer och tillgänglighets-, inkluderings- och exkluderingsfrågor i utbildningen inom barn- och ungdomsskolan. Då forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande är inne i en expansiv fas kommer professorn att ha en central och ledande roll i den styrgrupp som ansvarar för utveckling av miljöns forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Därutöver krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

Bedömingsgrunder och information

Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-09-22. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat