arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i oorganisk kemi med inriktning mot material

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  27 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida, https://kemi.uu.se/angstrom.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Oorganisk kemi med inriktning mot material innefattar experimentella studier av syntes och avancerad karaktärisering med fokus på nya keramiska material för tillämpning inom hållbar utveckling.

Programmet oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på syntes och karaktärisering av nya avancerade material (huvudsakligen metalliska och keramiska) för tillämpning inom hållbar utveckling. Vi tar bland annat fram nya magnetiska legeringar, material för energilagring samt beläggningar för bränsleceller och andra extrema miljöer. Materialens grundläggande struktur och egenskaper studeras med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad, även i samarbete med industri. Det vetenskaps- och teknikområde som utgörs av forskning på och utveckling av nya material är interdisciplinärt, men finns huvudsakligen inom fälten oorganisk kemi, materialkemi, materialvetenskap och materialfysik.

Medan keramiska material förväntas utgöras de huvudsakliga studieobjekten kan också andra typer av material vara av intresse (t.ex. metalliska/nano/kompositmaterial). Det är då av intresse att dessa studier kompletterar nuvarande forskningsaktiviteter vid programmet, som idag involverar till exempel vätelagring, magnetiska material, hårda beläggningar, korrosionsbeständiga material etc. Det är även önskvärt att den planerade forskningen huvudsakligen kan nyttja redan existerande utrustning och infrastruktur inom programmet.

Arbetsuppgifter


- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration.
- Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administration och ledning av olika forskningsnätverk innefattande industriella partners.
- Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel

Behörighetskrav


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
- För anställningen krävs betydande forskningserfarenhet avseende keramiska material.
- Den sökande ska i konkurrens och i närtid (senaste tre åren), ha erhållit externa medel för forskning.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av professor: Martin Sahlberg, telefonnummer 018-471 3747, martin.sahlberg@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2022/4457.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2023-07-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning