arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i numerisk analys

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi.

Här har världsledande forskning inom numerisk behandling av partiella differentialekvationer utförts sedan 1960-talet. Verksamheten har därefter breddats så att avdelningen nu är en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap. Forskningen och utbildningen har en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig programvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Med denna anställning vill vi säkerställa en fortsatt stark kompetens inom numerisk analys, och att vår forskning och forskarutbildning inom området fortsätter att utvecklas. Vi söker speciellt kandidater med expertis som ligger i gränslandet mellan matematik och beräkningar, inom numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra och/eller numerisk optimering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter


- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Anställningen kan komma att innefatta ledningsansvar för forskning i numerisk analys och/eller för forskarutbildningen vid avdelningen.

- Planera och leda forskningsprojekt.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Informera om forskning och utvecklingsarbete.

- Anställningen kan komma att innefatta andra ledningsuppdrag inom avdelningen, institutionen, och fakulteten.

Behörighetskrav


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska eller svenska om inte särskilda skäl föreligger.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra och numerisk optimering. Särskild vikt läggs vid meriter inom dessa områden som är kopplade till både matematisk teori och till beräkningar. Vikt läggs också på erfarenheter av analys, utveckling och implementering av modern numerisk metodik relevant för moderna datorarkitekturer och för tillämpningar.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas.  Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom numerisk analys på avancerad och forskarutbildningsnivå, samt handledning av doktorander och postdoktorer.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: http://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Fast lön. Sysselsättningsgrad: 100%. Ort: Uppsala Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gunilla Kreiss (telefonnummer: 018-471 2968, e-post: gunilla.kreiss@it.uu.se) och professor Lina von Sydow (telefonnummer: 018-471 2785, lina.von.sydow@it.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2023, UFV-PA 2022/3931.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-01-01 Tillsvidareanställning