arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå i engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, ryska, samiska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska.

På grundnivå erbjuds även utbildning i meänkieli och på avancerad nivå utbildning i språkdidaktik, skandinavistik, samiska språk och samiska studier. Institutionen erbjuder en forskningsmiljö där tvärvetenskapliga projekt och samarbeten uppmuntras.  Den är bland annat värdinstitution för Arcum, Arktiskt centrum för forskning (läs mer på https://www.umu.se/arktiskt-centrum/). Inom ämnet nordiska språk finns en etablerad tradition, där framförallt språken i Norden och platsen ställs i fokus. Forskarutbildning bedrivs inom språkvetenskap, moderna språkens litteratur, språkdidaktik, pedagogiskt arbete och samiska studier. Läs mer på https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi söker nu en professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier. Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla forskning och forskarutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning, handledning, seminarieledning, samverkan samt administrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också att sprida forskning nationellt och internationellt genom att bland annat vara aktiv i sökandet av externa medel och att utveckla och fördjupa kontakter i internationella forskarnätverk. Personen förväntas också initiera forskning och ansöka om forskningsmedel, helst med flera personer involverade, samt bidra till ämnets och institutionens utveckling. 

I anställningen ingår anslagsfinansierad forskning med 40% under de fyra år första åren, därefter ingår 20% forskning. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier (4 kap. 3§ högskoleförordningen).

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier, forskning inom nordskandinavisk språketnografi eller skandinavistik, administrativ skicklighet, erfarenhet av utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med det omgivande samhället.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Mer information och ansökan

För mer information om avvägningar mellan bedömningsgrunder och hur du ansöker till tjänsten se fullständig annons, här https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/professor-i-nordiska-sprak-med-inriktning-mot-nordskandinaviska-studier_416071/ 

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: enl överenskommelse Tillsvidareanställning