arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i naturvetenskapsämnenas didaktik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik . Sista ansökningsdag: 2019-11-15.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND, https://www.mnd.su.se/) har omkring 130 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik inriktad mot undervisning och lärande i skolans samtliga stadier, förskola, högre utbildning och i sammanhang utanför formella undervisning som museer och science-centers. Forskningen i naturvetenskapsämnenas didaktik handlar bland annat om frågor om kommunikation och språk, miljö och hållbarhet,
didaktisk modellering och hur undervisning kan bidra till naturvetenskaplig litteracitet. Utöver lärarutbildning ger institutionen magister- och masterutbildning samt forskarutbildning i matematikämnets didaktik och i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Naturvetenskapsämnenas didaktik omfattar forskning om lärande och undervisning i naturvetenskapliga ämnen.

Arbetsuppgifter

Forskning, handledning och undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som professor gäller följande kvalifikationskrav:
 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå
 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet 
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Störst vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och förmåga att leda forskningsarbete.

Vikt fästs även vid:

 • Omfattningen av akademiska studier i ett eller flera naturvetenskapliga ämnen.
 • Erfarenhet av undervisning i grundskolans högstadium, gymnasieskolan eller motsvarande.
Viss vikt fästs vid administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar

Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet professorer vid fakulteten är män.

Befattningen är placerad vid avdelningen för naturvetskapsämnenas didaktik, som bedriver forskning som berör undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen. Forskningen bedrivs främst med inriktning mot skolan (högstadium, gymnasium och de tidigare skolåren) och lärarutbildning, men utvecklas också mot högre utbildning i allmänhet och om lärande i samhället i stort.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökande ska vara beredd att inom ett par år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Bengt-Olov Molander, tfn 08-1207 6622, prefekt.@mnd.su.se eller professor Per-Olof Wickman, tfn 08-1207 6591, per-olov.wickman@mnd.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.