arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i mjukvaruteknik för komplexa mjukvarusystem

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  17 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Professor i mjukvaruteknik (för komplexa programvarusystem)

med placering vid Institutionen för datavetenskap (IDA)

Beskrivning av ämnesområdet
Denna anställning ingår i programmet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) som är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin; ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och kompetensuppbyggnad (se https://wasp-sweden.org) med en sammanlagd budget på mer än 5 miljarder kronor. WASP leds av LiU och innefattar fem fullvärdiga svenska partneruniversitet och en betydande del av svenskt näringsliv. WASP-initiativet inkluderar bland flera instrument ett internationellt rekryteringsprogram där denna anställning ingår.

Fokus för denna anställning är utveckling av verktyg och metoder för att utveckla och underhålla komplexa programvarusystem. Exempel på önskade inriktningar inkluderar
 • Verktyg för modelldriven mjukvaruteknik där särskilt grafiska entiteter och deklarativa formalismer utgör primära modelleringskoncept från vilka mjukvarusystem eller cyber-fysiska system kan prototypas eller automatiskt syntetiseras;
 • Verktyg och teknik för att utveckla och underhålla heterogena och distribuerade programvaruarkitekturer som bygger lämpliga abstraktioner för stöd av t.ex. virtualisering och molnberäkning;
 • Avancerade verktyg och tekniker för skalbar test- och verifiering av mycket storskaliga och komplexa mjukvarusystem.
Anställningen kommer placeras vid Avdelningen för Programvara och System (SaS). Inom avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom följande områden: programvaruteknik, programmeringsomgivningar, systemprogramvara, inbyggda programvaru- och hårdvarusystem, datorsystemteknik, realtidssystem och teoretisk datalogi.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Innehavaren av anställningen kommer huvudsakligen arbeta med forskning och forskarutbildning. Under förutsättning av oberoende beslut från WASP ingår finansiering av egen lön och drift under 4-5 år, två postdoktorer (2 år vardera) och två doktorander (4 år vardera). Innehavaren av anställningen förväntas bygga och leda en egen forskargrupp och engagera sig i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. Innehavaren förväntas även aktivt söka externa forskningsmedel. I arbetsuppgifterna ingår ungefär 20 procent undervisning.

Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att kommunicera obehindrat på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Läs mer på LiUs hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13209&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13209&rmlang=SE  

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.
 
Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Läs mer på LiUs hemsida: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13209&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13209&rmlang=SE 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, teknisk fysik

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat