arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i miljörätt

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 september

 • Sök jobbet senast

  2 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ytterligare information om Lunds Universitet och juridiska fakulteten finns i vår annons som är publicerad på Lunds Universitets hemsida - https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:340251/type:job/where:4/apply:1">https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:340251/type:job/where:4/apply:1

Ämne


Miljörätt

 

Ämnesbeskrivning och Arbetsuppgifter 

Information om ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter för tjänsten finns i vår annons som är publicerad på Lunds Universitets hemsida  - https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:340251/type:job/where:4/apply:1">https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:340251/type:job/where:4/apply:1

 

Behörighet


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § HF).

För professor vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

- mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- god förmåga att handleda doktorander i studier till doktorsexamen.
- god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskild vikt kommer att fästas vid väl utvecklad forskningskompetens inom miljörätt. Väl utvecklad forskningskompetens inom svensk miljörätt är meriterande.

Förmåga att behärska svenska språket eller annat skandinaviskt språk är meriterande. För att fullt ut kunna integreras i fakultetens utbildning, forskning och arbetsmiljö samt medverka i det kollegiala samarbetet och ledarskapet på fakulteten förväntas en sökande som vid anställningstillfället inte behärskar svenska språket eller annat skandinaviskt språk att så snart som möjligt förvärva kunskaper i detsamma.

Vikt kommer också att fästas vid:


- dokumenterad erfarenhet av att driva och leda internationella forskningsmiljöer, gärna med tvärvetenskapliga inslag.
- dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel och etablera externfinansierade forskningsprojekt.

 

Anvisningar för ansökan


Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk) och innehålla följande:

- personligt brev
- kortfattad curriculum vitae (CV)
- beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
- fullständig publikationslista
- förteckning över 10 utvalda publikationer (inklusive i förekommande fall doktorsavhandlingen) som sökanden önskar åberopa. De åberopade 10 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns.
- beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
- beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
- beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
- övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

 

Villkor


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-07-01 eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning