arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Meteorologi

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Geofysiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 augusti

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

SMHI är en svensk myndighet med ett globalt perspektiv. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”.

 

Ämnesbeskrivning


Meteorologiprofessuren vid SMHI har en huvudinriktning mot dynamisk modellering och utveckling av numeriska väderprognosmodeller. Forskningen ska öka kvaliteten i prognoser på korta tidsskalor av främst allvarliga väderfenomen och där framförallt urbana miljöer är av intresse. Meriterande är även kunskap om prognoser på tidsskalan 1-3 månader.

Forskningsinriktningar som är aktuella omfattar:

 • Metoder för dataassimilering och initialisering på korta tidsskalor
 • Nyttjande av observationer, in-situ och fjärranalys
 • Modellering av (mikro-)fysikaliska processer för bättre beskrivning av moln, nederbörd, turbulens eller konvektion.
Kandidaterna till tjänsten ska skriva en forskningsplan och där redogöra för vilken eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och att söka externa medel.

Behörighetskrav


Den sökande ska ha vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områden som är av betydelse för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:
 • Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att personen är internationellt erkänd inom området för tjänsten
 • Sådan skicklighet ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt
 • Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara aktuella, av hög kvalitet och ha publicerats i internationella tidskrifter
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att initiera, bygga upp, leda och genomföra forskningsverksamhet med egna forskningsanslag erhållna i nationell och internationell konkurrens
 • God förmåga till pedagogisk förmedling av forskningsresultat är av stor betydelse och dokumenterad erfarenhet av förmedling av forskningsresultat till samhället är ett krav.
 • Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning (t ex av examensarbetare, postdoktorer) och ska normalt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen.
 Stor vikt fästs också vid:
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom inriktningen för tjänsten
 • Forskningsplanens kvalitet och relevans i förhållande till tjänsten (se ”Ämnesbeskrivning” och ”Din ansökan”)
 • Dokumenterad förmåga att skapa nationella och internationella nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av att inom ämnesområdet samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete
 • Påvisad erfarenhet och egenskaper som främjar att SMHI ytterligare kan stärka sitt anseende som expertmyndighet.
 • Goda ledaregenskaper
 • God samarbetsförmåga
 • Drivkraft och självständighet
 • Mycket god kommunikativ förmåga så att hen kan vara en god talesperson för SMHI mot samhälle, intressenter och användare
Icke-svenskspråkig  kandidat till tjänsten ska bedömas att inom ett år kunna förvärva tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra sitt arbete och kommunicera såväl internt på SMHI som med aktörer i SMHIs omvärld.

Läs annonsen i sin helhet på vår hemsida:

 http://web103.reachmee.com/ext/I011/1056/job?site=6&lang=SE&validator=c8d2e684ac333a98cbca2724c6422cf2&job_id=213

Sista ansökningsdag 15 oktober 

 

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.