arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medicinsk vetenskap med inriktning reumatologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Ämnesområde
Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning reumatologi

Bakgrund

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Ett intensivt arbete med att utveckla den nya utbildningen pågår parallellt med utveckling av den kliniska forskningen.

Under de senaste åren har det skett en omfattande utbyggnad av kompetenser inom kunskapsområdena biomedicin och klinisk medicin, med fokus på såväl utbildning som forskning. I samverkan mellan universitetet och Region Örebro län fortsätter denna uppbyggnad med en kraftfull satsning på utveckling av klinisk forskning inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Reumatologi är ett strategiskt viktigt område som ett led i uppbyggnaden av den kliniska forskningen men även för utveckling av Läkarprogrammet söker uninversitetet nu en professor med inriktning reumatologi.

Vid Örebro universitet finns en stark  inflammationsforskning med bred samverkan mot skilda kliniska fält,  kliniskt finns väl utbyggda nydiagnosflöden och en utbyggd samverkan med primärvården, som bas för en fortsatt utvecklad verksamhet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet bidra till universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren, genom medverkan i utbildningsmoment/ledningsuppdrag, bidra till långsiktig utveckling av forskarutbildningen och den fortsatta uppbyggnaden av Läkarprogrammet. Inom ramen för anställningen ingår 30 % tjänstgöring som överläkare inom reumatologi vid Universitetssjukhuset Örebro. Mer specifikt förväntas innehavaren:

-Med ett långsiktigt perspektiv etablera klinisk forskning inom reumatologi vid Örebro universitet

-Aktivt delta i nationell och internationell forskningssamverkan

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson,  prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10; martin.gunnarsson@oru.se eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, kerstin.nilsson.ha@oru.se

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” 

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb?