arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot oftalmologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Ämnesområde
Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning oftalmologi

Bakgrund

För bakgrunsinformation se fullständig annons på www.oru.se/ledigajobb

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet bidra till universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren bidra till den fortsatta långsiktiga utvecklingen av läkarprogrammet samt bidra till utveckling av forskarutbildningen. Inom ramen för anställningen ingår 30 % tjänstgöring som överläkare inom ögonklinikens verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10, martin.gunnarsson@oru.se eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, kerstin.nilsson.ha@oru.se

Kontakt på ögonkliniken är Petra Hedlund, verksamhetschef petra.hedlund@regionorebrolan.se
och Sven Crafoord, bitr professor  sven.crafoord@regionorebrolan.se

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som överläkare inom ögon, krävs specialistkompetens och goda meriter inom disciplinen, samt svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Dessutom läggs särskild vikt vid stor erfarenhet och kunskap vad gäller uppbyggnad av verksamheter och förmåga till gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra kompetenser är viktigt. Erfarenhet av att handleda doktorander är ett krav. Erfarenhet av att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Tidigare ledningserfarenhet och medverkan i utvecklingsarbete inom läkarutbildning  och forskarutbildning är meriterande.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och Region Örebro län varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Den sökande har fungerat som huvudhandledare för två doktorander som har disputerat eller har motsvarande kompetens, t ex internationell kompetens som handledare vid forskarutbildning.

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” (här lägger vi en länk).

Ansökan

 

För fullständig annons och ansökan se www.oru.se/ledigajobb.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat