arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot nära vård

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  16 februari

Om jobbet

Vi söker en professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot nära vård för tillsvidareanställning vid Institutionen för Medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning mot nära vård.

Bakgrund

Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet är en ung fakultet under stark utveckling. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet är nu väl etablerat. Ett intensivt arbete bedrivs med att fortsätta utveckla utbildningen samtidigt som planering pågår för det sexåriga legitimationsgrundande läkarprogram som införs år 2021. Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna i biomedicin som den kliniska forskningen, i många fall i en nära samverkan mellan dessa båda fält. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker också i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Region Örebro län bedriver hälso- och sjukvård med ett brett uppdrag inom primärvård och specialiserad vård inklusive regionalt och nationellt högspecialiserad vård. Ett omfattande omställningsarbete har påbörjats för att utveckla den patientnära vården enligt principen ”nära vård”. Som ett led i att stärka universitetssjukvården och då särskilt klinisk forskning inom nära vård sker en gemensam satsning mellan universitetet och regionen, vilket bland annat omfattar inrättandet av en professur med inriktning mot nära vård. Inom ramen för anställningen ingår tjänstgöring inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län utgående från för tjänsten lämplig specialitet, i första hand allmänmedicin, geriatrik eller allmän internmedicin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet bidra till universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren, genom aktiv medverkan såväl i olika utbildningsmoment som i ledningsuppdrag, bidra till utveckling av forskarutbildningen och den långsiktiga utvecklingen av läkarprogrammet samt forskning och forskarutbildning inom profilområdet för tjänsten. Utbildning inom andra befintliga program på universitetet kan förekomma. Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare/överläkare i Region Örebro län inom adekvat verksamhet.

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat