arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medicinsk vetenskap med inriktning klinisk epidemiologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Vi söker en professor i klinisk epidemiologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning klinisk epidemiologi.

Bakgrund

Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010. Ett intensivt arbete med att utveckla den nya utbildningen pågår parallellt med utveckling av den kliniska forskningen.

Under de senaste åren har det skett en omfattande utbyggnad av kompetenser inom kunskapsområdena biomedicin och klinisk medicin, med fokus på såväl utbildning som forskning. I samverkan mellan universitetet och Region Örebro län fortsätter denna uppbyggnad med en kraftfull satsning på utveckling av klinisk forskning inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

För den utvecklingen av den kliniska forskningen finns ett starkt behov av fortsatt utveckling inom klinisk epidemiologi.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet. En professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Tjänsten är förenad med tjänstgöring inom Region Örebro län för fortsatt utveckling av den kliniska forskningen inom regionen.

 

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10; martin.gunnarsson@oru.se eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, kerstin.nilsson.ha@oru.se.  För information om tjänstgöringen inom Region Örebro län kontaktas FoU-chef Mats Karlsson, mats.g.karlsson@regionorebrolan.se

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” 

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb?