arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medicinsk vetenskap inrikt. mot öron-, näs- och halssjukdom

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  16 februari

Om jobbet

Ämnesområde
Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning mot öron-, näs- och halssjukdomar.

Bakgrund

Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet är en ung fakultet under stark utveckling. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet är nu väl etablerat. Ett intensivt arbete bedrivs med att fortsatt utveckla utbildningen samtidigt som planering pågår för det sexåriga legitimationsgrundande läkarprogram som införs år 2021. Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna inom biomedicin som den kliniska forskningen, i många fall i en nära samverkan mellan dessa båda fält. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker i också i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av såväl den kliniska forskningen som läkarprogrammet söker universitetet nu en professor med inriktning mot öron-, näs och halssjukdomar (ÖNH).

Vården av patienter med Huvud-halscancer har en central roll inom specialiteten och det är av nationellt intresse att akademisk förankring sker för att säkra medicinsk kvalitet och kunskapsutveckling.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet delta i universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren bidra till den fortsatta långsiktiga utvecklingen av läkarprogrammet samt medverka i utvecklingen av forskarutbildningen. Inom ramen för anställningen ingår 30 % tjänstgöring som överläkare inom ÖNH vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Mer specifikt förväntas innehavaren:
 • Med ett långsiktigt perspektiv bedriva och utveckla den kliniska forskningen inom ÖNH vid Örebro universitet. Aktiv forskning med anknytning till Huvud-halscancer är meriterande.
 • Aktivt leda och delta i nationell och internationell forskningssamverkan inom fältet.
 • Integrera nationella register i forskningsarbetet och genom nationell samverkan utveckla den registerbaserade forskningen för att främja kunskapsutvecklingen inom området.

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat