arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i matematikdidaktik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  14 september

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.

Arbetsuppgifter

Vid universitetet ges lärarutbildningar på alla nivåer från förskola till ämneslärare.

Institutionen ansvarar för de kurser som ges inom matematik och naturvetenskap. Forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik är riktad mot naturvetenskapens- och matematikens didaktik

På institutionen pågår ett arbete med att bygga upp forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik och i anslutning till det en senior struktur i ämnet. Som professor i matematikdidaktik är en av huvuduppgifterna att leda detta arbete.

Mer specifikt består arbetsuppgifterna av att forska inom ämnet självständigt och tillsammans med nuvarande forskargrupp. Vidare vill vi att du ansvarar för och utvecklar forskningsmiljön, genom att exempelvis leda forskningsansökningar, handleda doktorander, ansvara för forskningsseminarieserie samt arbetar för att bygga broar mellan matematikdidaktik och matematik. I arbetet ingår också att ansvara för kvaliteten för matematiken inom Mittuniversitetets lärarutbildning samt undervisa inom grundutbildning, till exempel genom att handleda självständiga arbeten i matematikdidaktik.

Behörighet och bedömningsgrund

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3§). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf), samt fastställda Kvalitetskriterier för professorsanställning vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/kvalitetskriterier-anstallning-universitetslektor-vid-fakulteten-for-naturvetenskap.pdf).

Genomgången formell pedagogisk utbildning i form av högskolepedagogisk grundkurs eller motsvarande pedagogisk utbildning, samt formell utbildning för handledning av forskarstuderande.

Förutom ovanstående kräver befattningen att den sökande ska ha en god förankring i det matematikdidaktiska forskarsamhället, såväl nationellt som internationellt, samt att dennes forskningsinriktning passar bra in i den existerade forskningsmiljön.

Den sökande ska ha erfarenhet av uppbyggnad av forskningsmiljöer, haft ledande roll när forskningsmedel erhållits i konkurrens samt erfarenheter av ledningsuppdrag inom akademin.

Befattningen kräver också erfarenhet av handledning av doktorander, liksom erfarenhet av undervisning på grundutbildningsnivå.

Goda kunskaper i att kommunicera på svenska är ett krav, då både undervisning och handledning av examensarbeten kan ske på svenska.

Arbetsuppgifterna kräver också att du har god ledarskapsförmåga och samarbetsförmåga, är initiativtagande och strategisk samt har problemlösande analysförmåga.

Övriga meriterande bedömningsgrunder är erfarenhet från undervisning på grundutbildning inom lärarprogram och vana att använda digitala kommunikationsverktyg i t ex distansundervisning.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Information

Närmare upplysningar ges av prefekt Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, mailto:Tomas.Nilson@miun.se och universitetslektor Magnus Oskarsson tel. 010 142 82 45, mailto:Magnus.Oskarsson@miun.se. Se även avdelningens hemsida https://www.miun.se/mod.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-09-14.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

40%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning