arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i markens näringsomsättning

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
En anställning som professor i markens näringsomsättning ledigförklaras vid institutionen för mark och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark som är kopplade till hållbar användning av mark som naturresurs.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar processer och faktorer som påverkar omsättning och tillgänglighet av växtnäringsämnen i marken i jordbrukssystem. Ämnet kan innefatta olika aspekter av mineralisering, omsättning av organiskt material, transportprocesser och växtupptag med användning av modellering och/eller experimentella ansatser. I ämnet beaktas både jordbrukets produktivitet och dess miljöpåverkan.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska
 • utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
 • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grund- och avancerad nivå
 • medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
 • bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
 • sprida forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle.

Behörighet

Innehavaren ska
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig
 • ha visat förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en forskargrupp.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Forskning som omfattar flera aspekter av ämnesområdet, som det beskrivs ovan, är särskilt meriterande.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • framtida visioner för forskningen
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination av studenter på grund- och avancerad nivå
 • erfarenhet av handledning och examination av doktorander
 • pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin eller inom ett forskningsinstitut
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum

2019-09-15

Placering/ort
Uppsala

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Håkan Marstorp, Prefekt

018-672556

Hakan.Marstorp@slu.se


Frida Lindqvist, Fakultetshandläggare

018 671047

frida.e.lindqvist@slu.se