arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Måltidskunskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 augusti

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Vi söker en professor i måltidskunskap för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan.

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan är en institution vid Örebro universitet som bedriver forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet måltidskunskap. Ämnet har sedan sin tillkomst på 1990-talet haft en stark inriktning mot hotell och restaurang, och fortsätter även idag att vara betydelsefullt för forskning och utbildning inom delar av den växande besöksnäringen.

Ämnet måltidskunskap belyser frågor inom det gastronomiska fältet, där särskilt fokus riktas mot olika aspekter av den professionella måltiden, såväl i ett yrkesmässigt perspektiv som i ett gäst-/kundperspektiv. Den yrkesmässiga dimensionen omfattar praktisk kunskap och estetiskt gestaltande, men även förutsättningar för professionellt måltidsgörande. Inom gäst-/kundperspektivet är måltidsupplevelsen av stor betydelse och perspektivet omfattar bland annat sensorik men även inslag från områden som belyser andra aspekter av måltiden, exempelvis kostvetenskap, tjänstevetenskap, sociologi, etnologi, livsmedelshygien, turism, livsmedelskemi med mera. Måltidskunskap är således tvärvetenskapligt till sin karaktär och tydliga beröringspunkter finns därför med ämnen inom ett flertal vetenskapsområden.

En presentation av Restaurang- och hotellhögskolans forskning och utbildning nås via:   https://www.oru.se/institutioner/restaurang--och-hotellhogskolan/ 

Restaurang- och hotellhögskolan erbjuder en kreativ och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö lokaliserad till Campus Grythyttan, vackert belägen i Bergslagen 80 km norr om Örebro. Restaurang- och hotellhögskolan söker nu en engagerad person med stark forskningsprofil som tillsammans med kollegiet vill utveckla och stärka forskning och utbildning inom ämnesområdet måltidskunskap

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet; för Restaurang- och hotellhögskolan innebär det också fysisk närvaro på Campus Grythyttan.

Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tio veckor. Kompetens som motsvarar högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. För anställning som professor gäller även att den sökande har genomgått forskarhandledarutbildning. En professor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens eller forskarhandledarutbildning ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen/utbildningarna.

Bedömningsgrunder och information

Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2021-10-18. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat