arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i livsmedelsteknologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 april

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Professor i livsmedelsteknologi med placering tills vidare vid institutionen för Livsmedelsteknik.

Livsmedelsteknologi har en lång tradition vid Lunds universitet och forskningen som bedrivits har varit banbrytande inom många områden, t.ex. vad gäller lipider och stärkelse. Vid institutionen för Livsmedelsteknik arbetar vi nära samman mellan olika discipliner av livsmedelsvetenskap, vilket gör att det är möjligt att koppla samman hur livsmedelsstrukturer påverkas och bildas vid olika produktionsprocesser och sedan koppla detta vidare till livsmedlets påverkan på människors hälsa.
Vid avdelningen finns både en pilothall och facilitet för kliniska studier vad avser livsmedels effekt på hälsa. I Lund finns inom några år både tillgång till en av världens starkaste synkrotronanläggningar och en av de mest kraftfulla neutronkällorna (MaxIV och ESS). Institutionen har nära samarbete med dessa anläggningar och ett strategiskt utvecklingsområde för institutionen är att använda synkrotron- och neutronforskning för karakterisering av livsmedel.

Ämne

Livsmedelsteknologi 

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet Livsmedelsteknologi vid LTH är tillämpad kolloid och/eller livsmedels- kemi med ett fokus på karakteriserings- och formuleringsfrågeställningar inom livsmedel och/eller Life science. Ämnet kan innefatta exempelvis: kartläggning av råvarors och livsmedelsprodukters fysikaliska och/eller kemiska egenskaper, principer för hur man formulerar komplexa produkter, metoder att karakterisera relevanta molekylära eller makroskopiska strukturer och utveckling av system med fysiologisk funktionalitet.                                 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Genom aktivt ledarskap företräda området nationellt och internationellt.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har: 

- Visat vetenskaplig skicklighet.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som professor:

- Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen. 
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad god förmåga att aktivt delta i och söka finansiering för externa projekt. 

Övriga meriter


- Bred kunskap inom området inkluderande också andra Life science områden än livsmedelsområdet.
- Dokumenterad god förmåga att aktivt delta i projekt med bred samverkan mellan industri och akademi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning