arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land

En anställning som professor ledigförklaras vid institutionen för stad och land, SLU, Uppsala (avdelningen för landskapsarkitektur, ämnesområde förvaltning). Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot gestaltningsperspektiv i landskapsförvaltningens praktik, vilket innefattar studier av utemiljöförvaltningens betydelse för hur det urbana landskapet utvecklas i relation till de människor i olika åldrar och sociala sammanhang som använder det. Ämnet innefattar studier av hur landskapsförvaltning bidrar till ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster, men också till att säkerställa hälsobefrämjande och andra ändamålsenliga förutsättningar för rekreation, urbant friluftsliv, lek och lärande. 

Arbetsuppgifter

Den sökande ska inom ämnet för anställningen:
 • ansvara för att leda utvecklingen inom sitt ämnesområde
 • bygga och utveckla en stark forskningsmiljö som präglas av bland annat internationell publicering och konkurrenskraftiga forskningsansökningar för extern finansiering
 • bidra till en framgångsrik utbildning på forskarnivå, grundläggande nivå och avancerad nivå
 • medverka i och utveckla forskningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt samt i internationella nätverk
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten
Eftersom professorn förväntas leda utvecklingen av ämnet på institutionen och delta i kollegiala sammanhang inom fakulteten och universitetet ska den sökande kunna arbeta på engelska och även kunna arbeta på svenska/skandinaviskt språk senast fyra år efter att tjänsten tillträtts.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, eller närliggande miljögestaltande disciplin, med en inriktning som passar anställningens ämnesinnehåll
 • vara antagen som docent eller ha motsvarande kompetens
 • vara internationellt framgångsrik som forskare, med väl etablerade nätverk och flera publikationer i för ämnet centrala tidskrifter/böcker.
 • ha erfarenhet av undervisning i landskapsarkitektur
 • ha erfarenhet av akademiskt ledarskap

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom landskapsarkitektur eller närliggande miljögestaltande disciplin, tex fackgranskade artiklar i för ämnet relevanta och ansedda tidskrifter
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmåga att kontinuerligt erhålla externa forskningsmedel, eller medel för utvecklingsprojekt i samarbete med avnämare
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
 • handledning och examination av doktorander
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Vidare beaktas graden av skicklighet att:

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, med fokus på samverkan med professionella landskapsarkitekter inom ämnesområdet
 • informera om forskning och utvecklingsarbete
Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:

2020-05-13

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat