arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i landskaps biogeovetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämnesområde

Landskaps Biogeovetenskap

Ämnesbeskrivning

Ekologisk, biogeokemisk och miljöforskning har traditionellt fokuserat på specifika ekosystem med strikta ekosystem gränser. Ändå krävs övergripande strategier för att ta hänsyn till de interaktioner, återkopplingar och storskaliga konsekvenser som sker över större avrinningsområden, landskap och regioner. Landskaps Biogeovetenskap behandlar den rumsliga variationen (landskapets heterogenitet) i biogeokemiska flöden och processer. Ämnet behandlar utbyte av ämnen och energi mellan biosfär, pedosfär, atmosfär och hydrosfär. Detta leder till en integrerad förståelse av biogeokemiska cykler på en landskapsskala.

Arbetsbeskrivning

De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar forskning inom Landskap Biogeovetenskap, samt att vara stationsföreståndare för GUs infrastruktur: "Fältstationer för Earth System Science", vilket är en del av SITES och ICOS-nätverken. Tjänsten innefattar även undervisning (20%) på kandidat- och magisterkurser i geovetenskap, geografi och miljövetenskap. Tid för kompetensutveckling kommer att beviljas (minst 10%). Andra uppdrag (ex. kommittéarbete och administration) kan vara en del av befattningen.

Vi söker en kandidat vars forskningsfokus bör innefatta hur vatten- och näringscykler är kopplade på en landskapsnivå och integrerar olika ekosystem (t.ex. skogar, våtmarker, sjöar). Kandidatens forskning förväntas komplettera och stärka institutionens befintliga forskningsområden inom biogeokemi, hydrogeologi / hydrogeokemi och regionalklimat samt att anknyta till forskning vid närliggande institutioner inom och utanför Göteborgs universitet.

Som stationsföreståndare för GUs infrastruktur "Fältstationer för Earth System Science" föreligger det att ansvara för anläggningarna, dess personal (för närvarande 5 fält- och labbtekniker) och kvaliteten på det data som produceras vid infrastrukturen. De huvudsakliga aktiviteterna inom infrastrukturen sker vid Skogaryd Research Catchment. Infrastrukturens mål är att främja och utveckla kvantifiering av växthusgasbalanser på en landskapsskala vilket innefattar utbytet mellan land-atmosfär, land-vatten och vatten-atmosfär samt att främja undersökningar av de underliggande biogeokemiska processer, ekofysiologisk studier och atmosfärisk kemi i skogens kronskikt. Infrastrukturen har flera mikrometeorologiska master för flödesmätningar av växthusgaser, inklusive ett mobilt Eddy covariance system (3D-SkyGas), och ett stort antal vattenflödes- och sjöstationer för mätningar av transport av näringsämnen på en landskapsnivå.

Innehavaren förväntas samverka med samhället i stort samt specifika avnämare genom att koppla forskningen till samhällets krav och bidra till praktiska tillämpningar. Samverkan och kommunikation är därmed en viktig del av arbetsuppgiften.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 -4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering. 

OBSERVERA: för fullständig annons och hur du ansöker hänvisas till https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=5735

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat