arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  17 december

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

 

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar landsbygdsutveckling i det globala syd med inriktning på samtida studier av socio-ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av frågor om landsbygders produktionssystem, agrara förändringar, samt miljö- och naturresursförvaltning. Ämnet utgår från de förändringar som sker på lokala, nationella och globala nivåer och hur de förhåller sig till varandra, samt hur olika maktdimensioner påverkar förändringarna.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att

Innehavaren förväntas stärka och utveckla forskning och utbildning vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Detta innebär ett åtagande och en kapacitet att långsiktigt bygga en produktiv forskningsmiljö. Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter
 • utveckla och leda en internationellt stark forskningsmiljö inom ämnesområdet för anställningen, genom konkurrenskraftiga forskningsansökningar och internationell publicering i tidskrifter med högt renommé
 • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
 • utveckla och leda avdelningens undervisning och medverka i undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå
 • aktivt medverka i forskarutbildningen och handledningen av doktorander
 • samarbete med andra forskargrupper inom institutionen, fakulteten och SLU
 • bidra till att utveckla tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och inom SLU
 • bidra till utvecklingen av samhällsvetenskap/humaniora vid SLU
 • samverka med aktörer utanför SLU för att utveckla forskningssamarbeten och för att delta aktivt i centrala policyprocesser, samt bidra till att resultatet av forskning och utveckling sprids i samhället.
Institutionen har en tvåspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Innehavaren ska
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha publicerat i ledande internationella tidskrifter inom området för sin forskning
 • ha visat förmåga att utveckla och leda en framstående forskargrupp
 • ha vist förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha visat pedagogisk skicklighet
 • ha visat förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i sin undervisning
 • ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande och examination, samt utvärderingar av egen undervisning och utbildning
 • handledning och examination av doktorander
 • pedagogisk vision.

Vidare beaktas graden av skicklighet att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/vid högskolan
 • samverka med relevanta externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera/kommunicera om forskning och forskningsresultat
 • kommunicera och samarbeta.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder.

Sista ansökningsdatum:

2021-12-17

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat