arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  5 januari

Om jobbet

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet.

Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket.

Försvarshögskolan söker en professor i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigets natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser (konventionella och ickekonventionella).

Anställningen är för närvarande placerad vid, Militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan i Stockholm.

Arbetsuppgifter Professuren i krigsvetenskap med inriktning markoperationer och taktik är en nyckelposition för att, i samarbete med Försvarsmakten, fortsätta utveckla akademiseringen av officersutbildningen inom ämnet krigsvetenskap. Målsättningen är att bedriva högkvalitativ praxisnära forskning om taktik och markoperationer, för att utveckla officersprofessionens vetenskapliga grund och skapa en officersutbildning i världsklass. Anställningen syftar till att genom egen forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad, och forskarnivå, leda utvecklingen av ämnet krigsvetenskap tillsammans med övriga ämnesprofessorer. Vidare ska man i denna roll verka för en jämställd högskola. I anställningen ingår även att lösa administrativa ledningsuppgifter inom institutionen och högskolan.

Allmänna krav för lärare En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För mer utförlig beskrivning av behörighetskrav, se Försvarshögskolans anställningsordning på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv">https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. För anställning som professor vid Försvarshögskolan gäller som bedömningsgrund, utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, att personen ska ha visat ledningsskicklighet. Även på detta område ska meriter vara skriftligt dokumenterade och gärna innehålla ett omdöme.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

Vetenskaplig skicklighet som visats genom krigsvetenskaplig forskning inom områden som berör markoperationer och taktik och som dokumenterats i högt rankade vetenskapliga publikationer som tillämpar "peer review". Skicklighet i att planera, genomföra och utvärdera främst professionsutbildning, inom krigsvetenskap (eller motsvarande), på såväl grund-, och avancerad nivå, samt dokumenterad skicklighet i att handleda doktorander. Dokumenterad ledningsskicklighet, särskilt avseende att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet, inte minst erfarenhet från arbete med att ansöka om forskningsanslag, och förmåga att samordna grupper, hantera konflikter, samt att bidra till att skapa engagemang och delaktighet.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämnesområde ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv">https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 101/2019.

Upplysningar Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

Institutionschef överste Christian Jeppsson, christian.jeppsson@fhs.se Professor Peter Thunholm, peter.thunholm@fhs.se HR-specialist Erika Flodström, erika.flodstrom@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-01-05!