arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i kreativt skrivande med inriktning mot sakprosa

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  11 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetet i samarbete med Natur & Kultur, Författarförbundet och Läromedelsförfattarna söker en person som kan bryta ny mark inom svensk humaniora.

I en snabbt föränderlig värld krävs korrekta men samtidigt levande skildringar som ger djupare och mer nyanserad kunskap än den information som förmedlas av såväl traditionella som sociala medier. Sakprosan utgör ofta en länk mellan forskarvärldens specialiserade och nogsamt prövande framställningsformer, och den läsande allmänhetens, studenters och elevers kunskapsgrundade förståelse, reflektion och utövande av kritiskt tänkande. Inom sakprosatraditionen finns en ackumulerad hantverkskunskap om att skriva läsartillvänt för alla åldrar, något som i sin tur väcker både intressanta och ibland svåra frågor om förhållandet mellan gestaltande form och kunskapsinnehåll. Anställningens inriktning mot gestaltande sakprosa bör förstås mot denna bakgrund, där fokus ligger på konsten att förmedla, och förena, gestaltning av kunskap i texter riktade till olika målgrupper samt på forskning om samspelet mellan läsare och text. Att utifrån sakprosans traditioner och former ställa avgörande frågor kring gestaltningens betydelse för verklighetsframställning och kunskapsförmedling kräver utveckling av och forskning om sakprosatraditionen, som även inbegriper det stora fältet läromedelsförfattande.

Anställningen är placerad på Institutionen för film och litteratur som ingår i Fakulteten för konst och humaniora.

Ämnesområde för befattningen: Kreativt skrivande

Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100 % eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till 5 år (HF 4 kap 10§)

Arbetsbeskrivning

Anställningen omfattar i huvudsak forskning och undervisning inom anställningens verksamhetsområde, vid Fakulteten för konst och humaniora. I arbetet ingår forskningsledning, särskilt uppgiften att bygga upp och etablera en tvärdisciplinär forskningsmiljö om gestaltande sakprosa med syfte att överbrygga och överskrida gränserna mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning. I miljöbyggandet läggs särskild vikt vid samverkan med omgivande samhälle och att såväl vetenskapligt som medialt skapa uppmärksamhet kring verksamhetsområdet. En aspekt av den planerade anställningen är att bli en nationell samlingspunkt för aktuella forskningsdiskussioner om sakprosa, vilket inbegriper läromedel.

Undervis­ningen består av kurser på svenska i och om gestaltande sakprosa. Den bedrivs såväl på campus, som på distans med stöd av en digital lärplattform. Campusförlagd undervisning förekommer regelbundet i Växjö. I anställningen ingår dessutom att bidra till fakultetens forskningsmiljöer, kursutveckling, administration samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Anställningen är tidsbegränsad till 5 år med möjlighet till förlängning enligt HF 4 kap 10 §.

För beskrivning av behörighet och bedömningsgrunder se annonsen i sin helhet på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Kontaktpersoner

Prefekt Anders Åberg, anders.aberg@lnu.se 
HR-partner Jessica Drott, jessica.drott@lnu.se 
Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0772-28 80 00.

Sista ansökningsdag är den 11 november 2021 och DNR för anställningen är 2021/124-2.2.1.      

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat