arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i konsthantverk med inriktning på textil

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Som anställd hos oss får du regelbundet möta vetgiriga studenter och ambitiösa kollegor, ta del av den senaste forskningen inom våra områden samt stor möjlighet att påverka våra ämnens utveckling in i framtiden. Anställningen som professor i konsthantverk med inriktning på textil är placerad på Institutionen för konsthantverk (KHV) som är en av fyra institutioner på Konstfack. Institutionen driver tre kandidatprogram, masterprogrammet CRAFT! samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På KHV ses konsthantverket som en relevant metod för att föra dialog med samtiden. Vi vill ge våra studenter verktyg att genom materialkunskap, textila tekniker, utmanande metoder och konstnärlig gestaltning kunna bidra till ett hållbart samhälle där textilen har en självklar plats.

Professorn i konsthantverk med inriktning på textil ansvarar för att det textila ämnet utvecklas i takt med samtiden. Vi söker dig med visioner, mod, lyhördhet och fantasi samt stor erfarenhet av och kärlek inför det stora öppna textila fältet.

Arbetsuppgifter


- I dialog med övriga kollegiet på textil ansvara för ämnesutveckling inom Textil.

- I nära samarbete med övriga kollegiet på masterprogrammet CRAFT! bidra till masterprogrammets utveckling och kvalitet.

- Ansvara för antagning och huvudhandledning av studenter inom textil på masternivå.

- Utveckla, leda och examinera kurser inom ämnesområdet.

- Utveckla och genomföra egen forskning inom ämnesområdet.

- Aktivt delta i institutionens arbete.

Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. I arbetsuppgifterna ingår administration och att delta i högskolans övergripande arbete, som till exempel representant och ledamot i någon av högskolans beslutande, beredande och rådgivande organ. Anställningen innehåller även utvecklings- och forskningstid.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har;
 • visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet,
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
Prövningen av den pedagogiska 
skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten 
(HF 4 kap. 3 §). 


En 
sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början. (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder används vid rekryteringsprocessen (med lika vikt).
 • En etablerad och internationellt jämförbar konstnärlig praktik med anknytning till textil.
 • God förmåga att föra en kritisk och reflekterande dialog kring textil i relation till bredare sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska sammanhang.
 • God förmåga att tillsammans med kollegor leda och driva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • God kännedom om aktuell utveckling och forskning relaterat till textil.
 • God förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning relaterat till textil.
 • Erfarenhet av samarbete i skilda sammanhang, miljöer och discipliner.
 • Kontaktnät med relevans för ämnets utveckling inom bransch, arbetsmarknad och kulturinstitutioner, även internationellt.
 • God organisatorisk och administrativ förmåga.
 • Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk.
 • Goda språkfärdigheter i engelska.

Anställningen

Anställningen omfattar 60 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar

Kontakta prefekt Sara Isaksson From, tfn 08 - 450 4366 om du vill veta mer om arbetet som professor. För information om anställningsvillkor och anställningsförfarandet, kontakta Jan Lindstein på HR-enheten, tfn 08 - 450 4128. Eller mejla eventuella frågor enligt adressen för.efternamn@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 4100.

Ansökan

Ansökan ska innehålla
 • kortfattad redogörelse för din verksamhet inom ämnesområdet,
 • kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete,
 • kortfattad redogörelse för dina visioner om pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • dokumenterad pedagogisk kompetens. Specificera undervisnings- och handledarerfarenhet med exempel på kurser, nivå, omfattning, språk och din roll som lärare,
 • CV, examensbevis och andra relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan,
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st.)
Vi kommer att be om referenser från kandidater som senare i processen blir inbjudna till provföreläsning och intervju. Totalt fyra referenser, varav två studenter eller doktorander och två personer som känner dig i din yrkesroll. Det kan vara närmaste chef eller motsvarande och någon som du har haft ett nära samarbete med i ditt arbete.

Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på den lediga anställningen och Ansök för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2021/VO2P/30 senast den 30 juni 2021.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat