arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 maj

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Institutionen KHV driver tre treåriga kandidatprogram (180 hp), det tvååriga masterprogrammet CRAFT! (120 hp) samt den fristående ettåriga kursen Research lab. På institutionen för konsthantverk, där anställningen som professor i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas är placerad, ses konsthantverket som en relevant metod för att föra dialog med samtiden. Vi vill ge våra studenter verktyg att genom materialkunskap, textila tekniker, utmanande metoder och konstnärlig gestaltning kunna bidra till ett hållbart samhälle där keramik och glas har en självklar plats.

Som anställd på Konstfack får du regelbundet möta vetgiriga studenter och ambitiösa kollegor, ta del av den senaste forskningen inom våra områden samt stor möjlighet att påverka våra ämnens utveckling in i framtiden. Som professor i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas är du ämnesområdets främsta företrädare och ansvarar för att ämnena keramik och glas utvecklas i takt med samtiden. Vi söker dig med visioner, mod, lyhördhet och fantasi samt stor erfarenhet av och kärlek inför fältet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår
 • i dialog med övriga kollegiet på keramik och glas ansvara för ämnesutveckling inom keramik och glas,
 • i nära samarbete med övriga kollegiet på masterprogrammet CRAFT! bidra till masterprogrammets utveckling och kvalitet,
 • ansvara för antagning och huvudhandledning av studenter inom keramik och glas på masternivå,
 • utveckla, leda och examinera kurser samt bidra i andras undervisning,
 • utveckla och genomföra egen forskning inom ämnesområdet,
 • aktivt delta i institutionens arbete,
 • delta i Konstfacks övergripande arbete, som t ex att vara ordförande/ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper.
I arbetsuppgifterna ingår ämnes- och kompetensutveckling, administration samt forskningstid.
Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har;
 • visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet,
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller,
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (7,5 hp) senast inom ett år från anställningens början. (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder används vid rekryteringsprocessen.
Du ska ha
 • en etablerad och internationellt jämförbar konstnärlig praktik inom keramik och/eller glas,
 • god förmåga att föra en kritisk och reflekterande dialog kring keramik och glas i relation till sociala, hållbarhetsmässiga, kulturella och ekonomiska sammanhang,
 • god pedagogisk förmåga,
 • god förmåga att på ett visionärt sätt leda och genomföra ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor,
 • god kännedom om aktuell utveckling och forskning relaterat till konsthantverk med inriktning mot keramik och glas,
 • god förmåga samt erfarenhet att utveckla, leda och genomföra forskning relaterat till konsthantverk med inriktning mot keramik och glas,
 • dokumenterad erfarenhet av samarbete i skilda sammanhang, miljöer och discipliner,
 • kontaktnät med relevans för ämnets utveckling inom bransch, arbetsmarknad och kulturinstitutioner, även internationellt,
 • god organisatorisk och administrativ förmåga,
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk,
 • goda språkfärdigheter i engelska.
 
Anställningen
Anställningen omfattar 60 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Tillträde i januari 2023.

Ytterligare upplysningar

Kontakta prefekt Sara Isaksson From, tfn 073-650 2223 om du vill veta mer om arbetet som professor. Om du har frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen, mejla till HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel 08-450 4100.

Ansökan

Ansökan ska innehålla
 • kortfattad redogörelse för din verksamhet inom ämnesområdet,
 • kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete,
 • kortfattad redogörelse för dina visioner om pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • dokumenterad pedagogisk kompetens. Specificera undervisnings- och handledarerfarenhet med exempel på kurser, nivå, omfattning, språk och din roll som lärare,
 • CV,
 • examensbevis och andra relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan,
 • en förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st.)
Vi kommer att be om fyra referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till provföreläsning och intervju. Av de fyra referenserna ska två vara studenter/doktorander: en som har erfarenhet av dig i undervisning och en som du har varit handledare för. Undervisningen/handledningen ska ha skett inom de senaste fem åren. Två referenser ska vara personer som känner dig i din yrkesroll: en som varit din närmaste chef/uppdragsgivare och en som du haft ett nära samarbete med i ditt arbete.

Eftersom vi kan komma att ta hjälp av internationella sakkunniga vid bedömningen önskar vi att du skriver din ansökan på engelska.

Provföreläsningar och intervjuer planeras till den 7 och 8 november 2022.

Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på den lediga anställningen och Ansök för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2022/VO2P/11 senast den 9 augusti 2022.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid Deltid