arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i konst

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Anställningen är placerad på Institutionen för konst, som är en av 4 institutioner på Konstfack och ett av de större ämnesområdena. På institutionen studerar ett åttiotal studenter uppdelade i ett kandidat- (180 p) respektive ett masterprogram (120 p). Antalet sökande till institutionen är ca 750 per år.
Utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utveckla ett självständigt och relevant konstnärskap med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Utöver dessa mål ska utbildningen även bidra till:
 • att diskutera och utveckla konstnärens roll i samhället,
 • att förbereda studenterna för ett professionellt konstnärskap i Sverige såväl som internationellt,
 • att främja tvärdisciplinära samarbeten och kunskapsutbyten,
 • att skapa en studiemiljö som präglas av konstnärlig pluralism och intersektionella perspektiv,
 • att studentinflytande ska prägla hela utbildningen såväl formellt som reellt,
 • att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön.
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Professorns arbetsuppgifter omfattar:
 • att ha ett övergripande ansvar för utbildningens innehåll,
 • att bidra till ämnesutveckling inom ämnesområdet,
 • att utveckla och leda kurser, främst inom ämnesområdet, på kandidat- och masternivå,
 • att handleda och examinera på institutionens program,
 • att ingå i ett arbetslag med ansvar för kandidat- eller masterprogrammet,
 • att vara huvudhandledare för en grupp studenter,
 • kontinuerlig utveckling av pedagogik och kursinnehåll,
 • att bidra till utvecklingen av Konstfacks forskningsmiljö,
 • övergripande arbete på institutionen samt deltagande i högskolegemensamma beredande och beslutande organ.
Anställningen är förenad med eget utvecklingsarbete. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har;
 • visat konstnärlig skicklighet,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
 • högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 3 §). En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha (med lika vikt):
 • ett internationellt erkänt konstnärskap inom minst två av följande områden:
- kollektiva processer
- narrativa strukturer
- installation
 • ett internationellt erkänt konstnärskap med förankring i samtidskonsten,
 • en vid utblick över samtidskonsten och konstnärsrollens utvecklingsmöjligheter,
 • mycket goda ämnesteoretiska kunskaper,
 • god förmåga att tillsammans med professorskollegor och lärarlag leda och driva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • dokumenterad omfattande erfarenhet av konstnärlig handledning på avancerad högskolenivå,
 • goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk,
 • goda språkfärdigheter i engelska.

Därefter med lika vikt:

 • god förmåga att utveckla en miljö för konstnärlig forskning,
 • ett internationellt kontaktnät inom ämnesområdet med relevans för utbildning och forskning,
 • förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån intersektionella perspektiv,
 • god samarbetsförmåga,
 • förmåga att självständigt organisera sitt arbete inom ramen för utbildningarna,
 • god förmåga att utföra administrativa uppgifter inom högskolan.

Anställningen

Anställningen omfattar 70 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde i augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar

Upplysningar om arbetet som professor lämnas av prefekt vid Institutionen för konst, Gunilla Muhr, 08-450 42 57, gunilla.muhr@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Sara Karlgren, 08-450 41 34, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Ansökan

Ansökan ska vara på engelska, då vi kommer att anlita internationella sakkunniga, och innehålla:
 • CV och relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan,
 • personligt brev,
 • kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet (max 3 sidor),
 • visioner om ämnets utveckling på Konstfack,
 • dokumenterad pedagogisk kompetens,
 • kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet med undervisningserfarenhet specificerad i tid och omfattning,
 • kortfattad redogörelse för synen på pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • ett representativt urval av egna arbeten (max 15 st) samt en förteckning över dessa.
Vi kommer att be om referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till provföreläsning och intervju. Totalt fyra referenser, varav två studenter eller doktorander och två personer som känner dig i din yrkesroll. Det kan vara närmaste chef/uppdragsgivare eller motsvarande och någon som du haft ett nära samarbete med i ditt arbete. Provföreläsningar och intervjuer kommer att genomföras den 21-22 mars 2022.

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2021/VO2P/89 senast den 15 december 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Deltid 70%