arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i klinisk psykologi

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 september

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma, speciellt inom kliniskt forskningsområde och med betoning på beteendemedicin/hälsopsykologi.

Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer, specifikt inom de kliniska kurserna. Egen forskning, planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt ingår också. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag på avdelnings- och övriga nivåer inom Mittuniversitetet, kan också förekomma.

Mittuniversitetet välkomnar ansökningar från framstående forskare och lärare med bred kompetens inom flera av psykologins delområden. Vi välkomnar sökande med psykologlegitimation eller motsvarande internationell kompetens.

Behörighets- och bedömningsgrunder: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den som anställs ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna göra det inom två år.

Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (miun.se/anstallningsordning) samt handläggningsordningar miun.se/huv/handlaggningsordningar). 

Anställning: Heltid och tillsvidareanställning.

Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Francisco Esteves, 010-142 83 25, francisco.esteves@miun.se.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet. 

Ansökan: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter ska inges. Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska. Rekryteringsgruppen kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hon/han använder.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inklusive intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.  

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-16.  

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.