arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i klinisk kemi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i klinisk kemi

med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland

Ämnesområde
Klinisk kemi

Beskrivning av ämnesområdet
Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som inriktar sig på användning, utvärdering och införande av biokemiska, immunologiska, fysikalisk-kemiska och molekylärbiologiska metoder för att genom undersökning av kroppsvätskor, vävnader, celler (och deras substrukturer) och kroppsutsöndringar samt genom funktionsundersökningar påvisa sjukdomar och sjukdomstecken samt följa effekterna av behandling.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Innehavaren av anställningen förväntas medverka i utbildning av ST-läkare och personal när det gäller Klinisk kemi och Laboratoriemedicin. Dessutom bidra med rådgivning och information till sjukvården i Region Östergötland, ta medicinskt ansvar för grupp av analyser (område blir beroende på sökandes kompetens och laboratoriernas behov), medverka i utvecklingen av analyser för sjukvårdens behov.

Professuren kommer att vara en viktig del i första hand inom styrkeområdet "Cirkulation och Metabolism" (CIRC.M) eller något av de andra fem styrkeområden vid Medicinska Fakulteten.

Innehavaren av denna anställning förväntas bedriva forskning på högsta nivå inom ämnesområdet och förväntas ha visat förmågan att finansiera sin forskning genom att attrahera egna nationella/internationella anslag. Innehavaren av anställningen förväntas bygga en egen forskargrupp samt bidra till ämnesområdets fortsatta utveckling vid institutionen genom engagemang i utbildning på både forskarnivå och övriga nivåer. Vi söker därför en internationellt framstående forskare, i första hand inriktad mot forskning med syfte att förbättra diagnostik och behandling av folksjukdomar, särskilt hjärt-kärlsjukdomar. Vidare krävs god förmåga att tillgängliggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning.

Anställningen kräver förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra utbildningsverksamhet inom grundutbildning och forskningsverksamhet, kännetecknat av god samverkan mellan lärare/studenter och mellan kollegor.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 januari 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Lika villkor
Flertalet av våra professorer inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat