arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i klinisk genetik, förenad med anställning som specialistläkare

 • Yrkesroll

  Specialistläkare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Professor i klinisk genetik, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde

Klinisk genetik

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnet klinisk genetik innefattar genetiska faktorers betydelse för uppkomst av mänskliga sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar, liksom betydelsen av genetiska faktorer för normala variationer av egenskaper människor emellan.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår basal såväl som klinisk forskning inom ämnesområdet. Högklassig forskning inom klinisk genetik förutsätts, liksom förmåga att attrahera och bibehålla forskningsanslag. För denna anställning förväntas innehavaren upprätthålla och utveckla nationella och internationella forskningssamarbeten, samt bidra till grund- såväl som forskarutbildning. Inom  institutionen kommer en masterutbildning inom genetisk rådgivning att starta under höstterminen 2021.

Då anställningen är förenad med befattning som specialistläkare/överläkare ska sökande vara specialistkompetent inom klinisk genetik. Erfarenhet av ledningsuppdrag är meriterande, liksom samverkansmeriter.

Undervisning sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

För mer information om anställningen 
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15078&rmlang=SE 

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Specialistläkare

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat