arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i klinisk fysiologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning


En anställning tillsvidare som professor i ämnet klinisk fysiologi med placering vid Institutionen för translationell medicin i Malmö.

Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter


I tjänsten ingår framför allt forskning (70%), undervisning (30%) samt kliniskt arbete inom Region Skåne, men också medverkan i ledningsuppdrag inom Medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt.

I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, skall innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet (se Lunds universitets anställningsordning).

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen, 4 kap 3 §, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom inom klinisk fysiologi eller nuklearmedicin.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder


Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och internationella anslag meriterande.

Vikt fästs vid utvecklingspotential och forskningsprogram. Oaktat innehavarens specifika forskningsinriktning är det meriterande om forskningen har en translationell karaktär för att på längre sikt definiera och lägga grunden till nya framtida diagnostiska metoder och behandlingsprinciper som kan implementeras i sjukvården.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander liksom administrativ skicklighet.

Den sökande skall ha visat förmåga att samarbetet med olika personalkategorier samt kunna kommunicera effektivt och korrekt muntligt och skriftligt.

Ledarskap visas genom dokumenterad administrativ skicklighet, inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskningsmiljöer och andra akademiska miljöer, fakultets- och institutionsuppdrag eller uppdrag inom hälso- och sjukvårdsorganisation.

Samverkan visas genom förmåga att interagera med det omgivande samhället såsom i populärvetenskapliga presentationer och skrifter, uppdrag i intresseföreningar eller uppdrag relaterade till ämnet.

Övriga upplysningar


Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

eller prefekt Lars Dahlin, telefon: 040-33 17 24, e-post: Lars.Dahlin@med.lu.se 

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande


Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den den 30 september 2021.

Ansökan ska redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubriken Meritsammanställning och CV). 

Observera att ansökan ska vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning