arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i innovation & design med inriktning mot innovationsteknik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  12 september

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-09-12
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Mälardalens högskola rekryterar en professor i innovation & design med inriktning mot innovationsteknik. Som vår nya professor är du med och formar framtiden för den dynamiska och tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljön innovation och produktrealisering (IPR) som ger goda möjligheter till att bedriva interdisciplinär forskning. Digital innovation och transformation utgör ett framtida gemensamt fokus inom IPR där såväl forskning som undervisning i hög utsträckning sker i samproduktion med externa parter.

Tjänsten som professor är placerad på avdelningen för innovationsledning som ansvarar för forskning och utbildning inom området innovationsteknik (grundnivå) och ämnet innovation & design (avancerad- och forskarutbildningsnivå). Innovationsteknik består av ett antal kompetensområden inom vilka avdelningen bedriver forskning och utbildning: Entreprenörskap, Innovationsledning, Kreativitet, Tjänste-innovation samt Framsyn.  

Två forskargrupper är nära knutna till avdelningen innovationsledning: Human organizing in entreprenuership, innovation and quality management (Human), och Value-driven innovation and foresight (VIF). 

Som professor förväntas du, men dock inte uteslutande, att:
 • leda och utveckla forskningen inom innovationsteknik och innovation & design
 • bidra till fortsatt forskargruppsutveckling
 • söka och attrahera extern forskningsfinansiering inom området
 • aktivt bidra till den långsiktiga utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljön IPR samt dess doktorander och forskare.
 • bygga nätverk och samverka i forskning med externa aktörer regionalt, nationellt och internationellt.
 • kandidera till uppdrag i nämnder och råd för att bidra till den gemensamma utvecklingen.
 • planera och genomföra undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå inom områdena innovationsteknik samt innovation & design.

Behörighetskrav

Se behörigheskrav i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning. 

Du som söker ska ha en doktorsexamen och/eller efter följande forskningserfarenhet med relevans för ämnet innovation & design med inriktning mot innovationsteknik.

Därutöver är ett krav att du som  söker ska ha dokumenterad skicklighet av forskning och undervisning inom ett eller flera av kompetensområdena som är definierade för inriktningen innovationsteknik: Entreprenörskap, Framsyn, Innovationsledning, Kreativitet samt Tjänsteinnovation.

Bedömningsgrunder

Se bedömningsgrunder i sin helhet i originalannonsen www.mdh.se

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som vår nya professor ska du ha en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera på ett professionellt sätt samt på ett självständigt sätt leda och driva arbetet framåt. Du förväntas också möta studenter på ett professionellt och engagerat sätt samt bidra till den kollegiala miljön.
Undervisning sker både på Campus och digitalt varför kunskaper att sköta administration och genomförande av undervisning i olika digitala system, t.ex. Canvas och Zoom värdesätts.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Erfarenhet av
 • att leda och utveckla forskargrupper
 • utveckling och genomförande av undervisning och program på avancerad- och forskarutbildningsnivå
 • samproduktion med externa parter (i forskning och/eller undervisning)
 • att arbeta med design thinking eller liknande metodik i forskning och utbildning
 • forskning med relevans för digital innovation och transformation
 • att söka och erhålla externa forskningsmedel för större forskningsprojekt/program (exempelvis EU-projekt)

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1609
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat